W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

2011 r.

 

Uchwała nr IV/141/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/138/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr IV/137/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie i jego zastępcy do składania oświadczeń woli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr IV/136/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/134/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przesunięcia środków finansowych  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu.

Uchwała Nr IV/132/11 Zarządu  Powiatu Wejherowskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Wejherowo dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych.

Uchwała Nr IV/131/11 Zarządu  Powiatu Wejherowskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Wejherowo oraz Gminą Miasta Wejherowa dotyczącej przyjęcia pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania w ciągu drogi powiatowej.

Uchwała Nr IV/130/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie”. 

Uchwała nr IV/129/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/128/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Wejherowo do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr IV/127/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Wejherowo do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr IV/126/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Wejherowo do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr IV/125/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Wejherowo do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr IV/124/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Wejherowo do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr IV/123/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Wejherowo do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr IV/122/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała  nr IV/117/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji powiatowego programu  rozwoju pieczy zastępczej.

Uchwała Nr IV/116/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu.

Uchwała nr IV/115/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

Uchwała Nr IV/112/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Nr 3 do umowy użyczenia Nr 1/2007 z dnia 01.08.2007 r.

Uchwała Nr IV/110/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań dotyczących zamówień publicznych na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie”.

Uchwała Nr IV/109/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie”.

Uchwała Nr IV/106/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 6 października 2011 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

chwała Nr IV/105/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów stanowiących własność, współwłasność (z wyłączeniem gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na rzecz osób prawnych lub fizycznych) oraz będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Wejherowskiego.

Uchwała nr IV/104/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie upoważnienia pana Janusza Nowaka do prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych oraz postanowień w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawach wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Uchwała  nr IV/103/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

Uchwała Nr IV/101/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr IV/100/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania dotacji przyznanych Powiatowi Wejherowskiemu oraz procedury przekazywania oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu  Wejherowskiego.

Uchwała Nr IV/99/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań dotyczących zamówień publicznych na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie”.

Uchwała nr IV/98/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

Uchwała nr IV/96/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Piotrowi Janickiemu.

Uchwała Nr IV/94/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wejherowskiego na 2012 rok.

Uchwała Nr IV/91/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w Powiecie Wejherowskim w 2011 roku.

Uchwała Nr IV/90/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu Powiatu.

Uchwała Nr IV/88/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Długotrwale bezrobotni - REAKTYWACJA” oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie i jego zastępcy do składania oświadczeń woli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr IV/87/11 Zarządu  Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Uchwała Nr IV/84/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w Powiecie Wejherowskim w 2011 roku.

Uchwała Nr IV/82/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 7 200 000,00 zł.

Uchwała Nr IV/81/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie wniosku o nabycie mienia Skarbu Państwa na własność powiatu.

Uchwała nr IV/80/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Ewie Rogowskiej.

Uchwała Nr IV/79/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Iwonie Romanowskiej.

Uchwała Nr IV/77/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr IV/75/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/74/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Nieobecni poprzez pracę” oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie i jego zastępcy do składania oświadczeń woli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr IV/72/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr IV/71/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pochodzącym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu wejherowskiego.

Uchwała Nr IV/69/11 Zarządu  Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Łęczyce dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych.

Uchwała Nr IV/68/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Uchwała Nr IV/66/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr IV/65/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.  Schemat (189.5 KB)

Uchwała Nr IV/63/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała  Nr IV/62/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu dróg położonych na terenie powiatu lęborskiego kategorii drogi powiatowej.

Uchwała Nr IV/60/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu „Impuls do zmian- partnerstwo dla rozwoju gospodarczego w Powiecie Wejherowskim” oraz zatwierdzenia wniosku aplikacyjnego na jego dofinansowanie.

Uchwała Nr IV/59/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Uchwała Nr IV/58/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/57/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie planowania wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez jednostki organizacyjne Powiatu Wejherowskiego.

Uchwała Nr IV/56/11 Zarządu  Powiatu Wejherowskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Szemud dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych.

Uchwała Nr IV/55/11 Zarządu  Powiatu Wejherowskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Wejherowo dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych.

Uchwała Nr IV/54/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/53/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/52/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała  Nr  IV/51/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr IV/50/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 7 200 000,00 zł.

Uchwała Nr IV/48/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na rewitalizację Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/47/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Wejherowskiego i jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr IV/46/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwał dotyczących otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr IV/44/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy Wejherowo do kategorii dróg gminnych.   Załączniki Nr 2 i 3 (166.9 KB)

Uchwała  Nr  IV/42/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 

Uchwała Nr IV/41/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/39/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Wejherowskiego i jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IV/38/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na rewitalizację Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/37/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizację Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie.

Uchwała Nr  IV/35/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Wejherowskiego do Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska”.

Uchwała Nr IV/34/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania strategii.

Uchwała nr IV/31/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Uchwała Nr IV/28/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania strategii.

Uchwała Nr IV/27/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na rewitalizację Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie.

Uchwała Nr IV/24/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wejherowskiego, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia dla nauczycieli.

Uchwała Nr IV/22/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych powiatu wejherowskiego.

Uchwała Nr IV/21/11 Zarządu  Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Uchwała Nr IV/20/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

Uchwała Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Hannie Janiak.

Uchwała Nr IV/18/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Hannie Janiak.

Uchwała Nr IV/17/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Uchwała Nr IV/16/11 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.

Załączniki

Powiadom znajomego