W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2002 rok

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Wejherowskiego - 2002 rok

Lp

Nr uchwały

Z dnia

Uchwała w sprawie

Data wejścia w życie

1

150/-456/02

10.01.02

powołania komisji do odbioru końcowego remontu pomieszczeń II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4

z dniem podjęcia

2

151/-455/02

10.01.02

akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie prac polegających na pełnieniu nadzoru nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w powiecie wejherowskim dot. ewidencji  gruntów i budynków oraz prowadzeniu w tym zakresie prac badawczo ? rozwojowych

z dniem podjęcia

3

152/-454/02

10.01.02

powołania pani Urszuli Klein na pełnomocnika ds.. Organizacji Liceum Ogólnokształcącego w Bojanie

z dniem podjęcia

4

153/-453/02

10.01.02

zatwierdzenia wyniku postępowania i czynności komisji przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie

z dniem podjęcia

5

154/-452/02

10.01.02

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

z dniem podjęcia

6

155/-451/02

10.01.02

harmonogramu dochodów i wydatków na   I kwartał 2002 roku

z dniem podjęcia

7

156/-450/02

10.01.02

akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne dot. dostawy materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie

z dniem podjęcia

8

157/-449/02

10.01.02

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie

z dniem podjęcia

9

158/-448/02

16.01.02

przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu

z dniem podjęcia

10

159/-447/02

16.01.02

wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia - dot. lokalu położonego w budynku Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie

z dniem podjęcia

11

160/-446/02

16.01.02

zatwierdzenia wyniku postępowania i czynności komisji przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie

z dniem podjęcia

12

161/-445/02

24.01.02

akceptacji wnisku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącegodostawy środków czystości dla Starostwa Powiatowego

z dniem podjęcia

13

162/-444/02

24.01.02

korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na IV kw. 2001r.

z dniem podjęcia

14

163/-443/02

24.01.02

przekazania mienia ruch. stanowiącego własność pow.- kserokopiarka dla Gryfu

z dniem podjęcia

15

164/-442/02

25.01.02

przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu

z dniem podjęcia

16

165/-441/02

7.02.02

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


17

166/-440/02

7.02.02

powołania Zespołu ds. monitorowania strategii

z dniem podjęcia

18

167/-439/02

7.02.02

zatwierdzenia wyniku postępowania i czynności komisji przetargowej dot. dostawy środków czystości dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie

z dniem podjęcia

19

168/-438/02

7.02.02

akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienia publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, dot. dostawy środków czystości dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie

z dniem podjęcia

20

169/-437/02

7.02.02

wyrażenie zgody na zawarcie umowy pomiędzy PCPR w Wejherowie a PCPR w Pucku dot. zlecenia wykonywania niektórych zadań z art. 331 ustawy o pomocy społecznej

z dniem podjęcia

21

170/-436/02

7.02.02

powołania komisji socjalnej do spraw opiniowania rozdziału śr.  z funduszu socjalnego po b. ZOZ

z dniem odjęcia

22

171/-435/02

7.02.02

zatwierdzenia wyniku postępowania i czynności komisji przetargowej dot. udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie

z dniem podjęcia

23

172/-434/02

14.02.02

akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dot. wykonania mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie

z dniem podjęcia

24

173/-433/02

14.02.02

akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie prac polegających na  pełnieniu nadzoru nad funkcjonowaniem w powiecie wejherowskim rozwiązań organizacyjnych, proceduralnych i technicznych

z dniem podjęcia

25

174/-432/02

14.02.02

akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dot. wykonania robót remontowych ogólnobudowlanych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego oraz sali posiedzeń budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie

z dniem podjęcia

26

175/-431/02

14.02.02

akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dot. przeprowadzenia szkolenia z języka angielskiego dla pracowników samorządowych

z dniem podjęcia

27

176/-430/02

21.02.02

określenia wysokości dofinansowania do biletów miesięcznych za I półrocze 2002 r. na przejazdy środkami komunokacji dla młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu wejherowskiego uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych lub niepełnych

z dniem podjęcia

28

177/-429/02

21.02.02

wyrażenia zgody na ustalenie planowanych profilów kształcenia ogólnozawodowego oraz planowanych zawodów, w których kształcić będą publiczne szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Wejherowskiego od roku szkolnego 2002/2003

z dniem podjęcia

29

178/-428/02

28.02.02

sprawie zmiany przeznaczenia dotacji celowej na domy pomocy społecznej oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu

z dniem podjęcia

30

179/-427/02

28.02.02

akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne ? dot. wykonania prac polegających na opracowaniu interfejsu umożliwiającego wydanie danych ewidencyjnych w formie SWDE.

z dniem podjęcia

31

180/-426/02

28.02.02

przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu.

z dniem podjęcia

32

181/-425/02

28.02.02

zatwierdzenia wyniku postępowania i czynności komisji przetargowej dot. udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków czystości dla Starostwa.

z dniem podjęcia

33

182/-424/02

28.02.02

akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne dot. dostawy oprogramowania dla jednostek organizacyjnych powiatu wejherowskiego oraz zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustalenia składu komisji przetargowej.

z dniem podjęcia

34

183/-423/02

28.02.02

akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę - dot. sporządzenia inwentaryzacji dla potrzeb ustalenia samodzielności lokali, okreś

Powiadom znajomego