W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2006 rok

Uchwały - 2006 rok
Uchwała Nr II/539/06 z dnia 05.01.2006 w sprawie zatwierdzenia propozycji udzielenia zamówienia i zawarcia umowy dotyczącej dostawy energii cieplnej do budynków przychodni zdrowia w Wejherowie i Rumi oraz budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie
Uchwała Nr II/540/06 z dnia 12.01.2006 w sprawie zaopiniowania projektu "Programu gospodarki odpadami dla miasta Reda"
Uchwała Nr II/541/06 z dnia 12.01.2006 w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla miasta Reda"
Uchwała Nr II/543/06 z dnia 12.01.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na zarządzanie projektem "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim"
Uchwała Nr II/544/06 z dnia 19.01.2006 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała nr II/601/06 z dnia 13.06.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytów bankowych
Uchwała nr II/597/06 z dnia 09.06.2006 w sprawie modyfikacji tre?ci SIWZ dotycz?cej zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie obiegu elektronicznego dokumentów i zarz?dzanie informacj? ?e-obieg? oraz transakcyjnego portalu ?e-powiat? w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego."
Uchwała nr II/548/06 z dnia 26.01.2006 w sprawie zaopiniowania projektu ?Planu gospodarki odpadami dla Gminy Choczewo na lata 2004-2011?
Uchwała Nr II/545/06 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Powiatowej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.
Uchwała Nr II/546/06 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia na 2006 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz organizacji doradztwa metodyczno-zawodowego, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia dla nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wejherowskiego
Uchwała Nr II/547/06 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zarz?dzania informacj? ?e-obieg? oraz transakcyjnego portalu ?e-powiat? w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego.
Uchwała nr II/549/06 z dnia 26.01.2006 w sprawie zaopiniowania projektu ?Programu ochrony ?rodowiska dla Gminy Choczewo na lata 2004-2011?
Uchwała nr II/550/06 z dnia 26.01.2006 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu
Uchwała nr II/551/06 z dnia 26.01.2006 w sprawie nieodpłatnego przekazania mebli biurowych stanowiących własność Powiatu Wejherowskiego
Uchwała nr II/552/06 z dnia 01.02.2006 w sprawie zawarcia umowy z Gmina Choczewo dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych
Uchwała nr II/554/06 z dnia 09.02.2006 w sprawie przyjęcia porozumienia dotyczącego wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych przez NZOZ Kaszuby Sp. z o.o.
Uchwała nr II/555/06 z dnia 09.02.2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Powiatowej Rady Sportu
Uchwała nr II/556/06 z dnia 09.02.2006 w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia z Gminą Miasta Rumia dotyczącego przekazania środków na zakup materiałów budowlanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie
Uchwała nr II/557/06 z dnia 09.02.2006 w sprawie zatwierdzenia propozycji udzielenia zamówienia i zawarcia umowy dotyczącej dostawy wody i odprowadzenia ścieków
Uchwała nr II/558/05 z dnia 23.02.2005 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Łęczyce dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych
Uchwała nr II/559/05 z dnia 23.02.2005 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Linia dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych
Uchwała nr II/560/05 z dnia 23.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie urządzeń stanowiących własność Powiatu Wejherowskiego
Uchwała nr II/561/05 z dnia 23.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie urządzeń stanowiących własność Powiatu Wejherowskiego
Uchwała nr II/562/05 z dnia 23.02.2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego stanowiącego własność Powiatu Wejherowskiego
Uchwała nr II/564/05 z dnia 23.02.2005 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku
Uchwała nr II/565/05 z dnia 23.02.2005 w sprawie zatwierdzenia wniosków o współfinansowanie projetów Powiatowego Urzedu Pracy w Wejherowiem, w ramach schematu a, działania 1.2
Uchwała nr II/566/05 z dnia 23.02.2005 w sprawie zatwierdzenia wniosków o współfinansowanie projetów Powiatowego Urzedu Pracy w Wejherowiem, w ramach schematu a, działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
Uchwała nr II/568/06 z dnia 02.03.2006 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu ?Budowa drogi powiatowej nr 1431G Niepoczołowice ? Kamienica Królewska?
Uchwała nr II/569/06 z dnia 02.03.2006 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego?
Uchwała nr II/576/06 z dnia 05.04.2006 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Szemud dotyczącej pomocy finansowej na odnowę nawierzchni drogi powiatowej
Uchwała nr II/577/06 z dnia 05.04.2006 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Wejherowo dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych
Uchwała nr II/579/06 z dnia 05.04.2006 w sprawie współfinansowania opracowania ?Stan techniczny szlaków i tras turystycznych Północnych Kaszub?
Uchwała nr II/580/06 z dnia 13.04.2006 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Łęczyce dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych
Uchwała nr II/581/06 z dnia 20.04.2006 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Miasta Rumia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie
Uchwała nr II/582/06 z dnia 27.04.2006 w sprawie zawarcia umowy z Gmina Luzino dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych
Uchwała nr II/583/06 z dnia 27.04.2006 w sprawie okre?lenia trybu wykonywania przez Zarz?d Powiatu Wejherowskiego czynno?ci wi?ż?cych w stosunku do Beneficjenta Projektu studenckiego ?EURO-STYPENDIUM?
Uchwała nr II/584/06 z dnia 27.04.2006 w sprawie okre?lenia trybu wykonywania przez Zarz?d Powiatu Wejherowskiego czynno?ci wi?ż?cych w stosunku do Beneficjenta Projektu uczniowskiego ?EURO-STYPENDIUM?
Uchwała nr II/585/06 z dnia 27.04.2006 w sprawie zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji
Uchwała nr II/588/06 z dnia 27.04.2006 w sprawie ustanowienia funkcji Kierownika projektu ?Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim?
Uchwała nr II/570/06 z dnia 09.03.2006 w sprawie dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego
Uchwała nr II/589/06 z dnia 27.04.2006 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zarz?dzania informacj? ?e-obieg? oraz transakcyjnego portalu ?e-powiat? w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego?
Uchwała Nr II/591/06 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Radosławowi Skwarło
Uchwała nr II/596/06 z dnia 07.06.2006 w sprawie dotycząca zmiany uchwały w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała nr II/594/06 z dnia 01.06.2006 w sprawie współfinansowania opracowania Metropolitalnego Memorandum Informacyjnego w ramach Bałtyckiego Metropolitarnego Forum Gospodarczego 2006
Uchwała nr II/603/ z dnia 21.06.2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała nr II/602/ z dnia 21.06.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego
Uchwała nr II/600/06 z dnia 13.06.2006 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących projektów ZPORR realizowanych przez Powiat Wejherowski w priorytecie I i III
Uchwała nr II/593/06 z dnia 01.06.2006 w sprawie udzielenia pełnomocnictw gminom zarządzającym drogami powiatowymi
Uchwała nr II/598/06 z dnia 13.06.2006 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego
Uchwała nr II/604/ z dnia 21.06.2006 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektor Specjalnego O?rodka Szkolno ? Wychowawczego Nr 1 w Wejherowie
Uchwała nr II/606/ z dnia 21.06.2006 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zarz?dzania informacj? ?e-obieg? oraz transakcyjnego portalu ?e-powiat? w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego?
Uchwała Nr II/608/06 z dnia 27.06.2006 w sprawie modyfikacji tre?ci SIWZ dotycz?cej zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego."
Uchwała Nr II/609/06 z dnia 29.06.2006 w sprawie ufundowania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie
Uchwała Nr II/613/06 z dnia 04.07.2006 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego w postępowaniu dotycz?cym zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego?
Uchwała Nr II/614/06 z dnia 04.07.2006 w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Porozumienia dotycz?cego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Szemud projektu: ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego?
Uchwała Nr II/615/06 z dnia 11.07.2006 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zarz?dzania informacj? ?e-obieg? oraz transakcyjnego portalu ?e-powiat? w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego?
Uchwała nr II/617/06 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 11.07.2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Wejherowskiemu.
Uchwała Nr II/618/06 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego? oraz zatwierdzenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.
Uchwała Nr II/619/06 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego
Uchwała nr II/621/06 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 20 lipca 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego
Uchwała Nr II/622/06 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zarz?dzania informacj? ?e-obieg? oraz transakcyjnego portalu ?e-powiat? w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego?.
Uchwała II/624/06 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 lipca 2006r.w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego? oraz zatwierdzenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.
Uchwała Nr II/625/06 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 7 sierpnia 2006 r.w sprawie rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytów bankowych.
Uchwała Nr II/626/06 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 7 sierpnia 2006 r.w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.
Uchwała Nr II/627/06 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 7 sierpnia 2006 r.w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie.
Uchwała Nr II/629/06 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia .10 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej projektu drogowego ?Budowa drogi powiatowej nr 1431G Niepoczołowice ? Kamienica Królewska?.
Uchwała Nr II/630/06 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia .10 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej projektu drogowego ?Modernizacja drogi nr 1318G ł?cz?cej Gminę Łęczyce z drog? krajow? nr 6 w Powiecie Wejherowskim?.
Uchwała Nr II/632/06 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 23 sierpnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego
Uchwała Nr II/634/06 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu ?EURO-STYPENDIUM. Wsparcie studentów Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia wyższego w roku akademickim 2006/2007? oraz wniosku aplikacyjnego na jego dofinansowanie.
Uchwała Nr II/635/06 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wejherowski do wspólnej realizacji oraz obsługi Projektu ?EURO-STYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia ?redniego w roku szkolnym 2006/2007?.
Uchwała Nr II/363/06 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Salezjańskim Liceum Ogólnokształc?cym w Rumi, dotycz?cego wspólnej realizacji oraz obsługi Projektu ?EURO-STYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia ?redniego w roku szkolnym 2006/2007?.
Uchwała Nr II/637/06 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Prywatnym Liceum Ogólnokształc?cym w Redzie, dotycz?cego wspólnej realizacji oraz obsługi Projektu ?EURO-STYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia ?redniego w roku szkolnym 2006/2007?.
Uchwała Nr II/641/06 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 7 września 2006 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Szemud dotyczącej pomocy finansowej na odnowę nawierzchni drogi powiatowej
Uchwała Nr II/642/06 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego
Uchwała Nr II/644/06 z dnia 26.09.2006 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu dróg na terenie powiatu kartuskiego kategorii dróg powiatowych
Uchwała Nr II/655/06 z dnia 19.10.2006 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego
Uchwała Nr II/656/06 z dnia 26.10.2006 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia Nr 2 do umowy użyczenia Nr 2/2002 z dnia 24.10.2002 r.
Uchwała Nr II/657/06 z dnia 26.10.2006 w sprawie powołania zespołu do odbioru końcowego zamówienia dotyczącego opracowania Kompleksowego Systemu Wspomagania Zarządzania Urzędem dla Urzędu Miasta Wejherowa
Uchwała Nr II/651/06 z dnia 19.10.2006 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego O?rodka Szkolno ? Wychowawczego Nr 1 w Wejherowie
Uchwała Nr II/645/06 z dnia 26.09.2006 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Uchwała Nr II/660/06 z dnia 27.10.2006 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Łęczyce dotyczącej pomocy finansowej na realizację remontu dróg powiatowych
Uchwała Nr II/661/06 z dnia 27.10.2006 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Linia dotyczącej pomocy finansowej na realizację remontu drogi powiatowej
Uchwała Nr II/662/06 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie konkursu dotycz?cego opracowania elementów koncepcji realizacji projektu pn: ?Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim??
Uchwała Nr II/663/06 z dnia 09.11.2006 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie
Uchwała Nr II/666/06 z dnia 16.11.2006 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Uchwała Nr II/668/06 z dnia 16.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ?EURO-STYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia ?redniego w roku szkolnym 2006/2007? oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych ?rodków w formie weksla in blanco
Uchwała Nr II/669/06 z dnia 16.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ?EURO-STYPENDIUM. Wsparcie studentów Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia wyższego w roku akademickim 2006/2007? oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych ?rodków w formie weksla in blanco

Powiadom znajomego