W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2005 rok

Uchwały - 2005 rok
Załącznik do Uchwały Nr II/376/05 z dnia 17.03.2005 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy celowej
Uchwała Nr II/367/5 z dnia 4.03.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu: "E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego"
Uchwała Nr II/368/5 z dnia 4.03.2005 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
Uchwała Nr II/375/05 z dnia 17.03.2005 w sprawie ustanowienia funkcji Kierownika Projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego?
Uchwała Nr II/352/05 z dnia 07.01.2005 w sprawie odrzucenia ofert czę?ciowych złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego? oraz unieważnienia czę?ci postępowania
Uchwała Nr II/351/05 z dnia 05.01.2005 w sprawie wniosku o nabycie mienia skarbu państwa na własność Powiatu
Uchwała Nr II/353/05 z dnia 13.01.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Pucku
Uchwała Nr II/354/05 z dnia 13.01.2005 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na I kwartał 2005 roku
Załącznik do Uchwały Nr II/354/05 z dnia 13.01.2005
Uchwała Nr II/355/05 z dnia 19.01.2005 w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz organizacji doradztwa metodyczno-zawodowego nauczycieli w 2005 roku
Uchwała Nr II/356/05 z dnia 19.01.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotycz?cego zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego"
Uchwała Nr II/357/05 z dnia 27.01.2005 w sprawie akceptacji zadania z zakresu pomocy społecznej należącego do powiatu
Uchwała Nr II/358/05 z dnia 27.01.2005 w sprawie upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
Uchwała Nr II/359/05 z dnia 27.01.2005 w sprawie ustalenia warunków poddzierżaw pomieszczeń w budynkach przychodni zdrowia stanowiących własność Powiatu Wejherowskiego
Uchwała Nr II/360/05 z dnia 03.02.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Radosławowi Skwarło
Uchwała Nr II/361/05 z dnia 03.02.2005 w sprawie wystawienia weksla na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego?
Uchwała Nr II/362/05 z dnia 03.02.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotycz?cego zamówienia publicznego na opracowanie Kompleksowego Systemu Wspomagania Zarz?dzania Urzędem w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego?
Uchwała Nr II/363/05 z dnia 10.02.2005 w sprawie zatwierdzenia Projektu ?Stypendium Wyrównywania Szans Edukacyjnych Studentów w Powiecie Wejherowskim w roku akademickim 2004/5? oraz wniosku aplikacyjnego na jego dofinansowanie
Uchwała Nr II/364/05 z dnia 10.02.2005 wydania opinii o zaliczeniu dróg na terenie gminy Gniewino do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr II/366/05 z dnia 18.02.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej dla budynku przychodni zdrowia przy ul. Łąkowej 1 w Redzie
Uchwała Nr II/370/5 z dnia 4.03.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi powiatowej nr 10233 (nowy nr 1431G) Linia ? Niepoczołowice ? Kamienica Królewska
Uchwała Nr II/371/5 z dnia 9.03.2005 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr II/372/5 z dnia 9.03.2005 w sprawie dotyczy upoważnienia Członków Zarządu do reprezentowania Powiatu Wejherowskiego w sprawie występowania o przyznanie dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Zał?cznik do Uchwały Nr II/373/05 z dnia 17.03.2005 w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu ?Budowa drogi powiatowej nr 1413G Niepoczołowice ? Kamienica Królewska?
Uchwała Nr II/376/05 z dnia 17.03.2005 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy celowej
Uchwała Nr II/377/05 z dnia 18.03.2005 w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Gmin? Luzino dotycz?cego wspólnej realizacji zadania ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1422 G Luzino ? Barłomino
Uchwała Nr II/378/05 z dnia 24.03.2005 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia nr 2 do umowy dzierżawy Nr 18/2003 z dnia 24.03.2003 r.
Uchwała Nr II/379/5 z dnia 24.03.205 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia nr 5 do umowy dzierżawy Nr 11/2003 z dnia 21.03.2003 r.
Uchwała Nr II/380/05 z dnia 24.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Stowarzyszeniu Turystycznemu "Ziemia Wejherowska" samochodów stanowiących własność Powiatu Wejherowskiego
Załącznik do Uchwały Nr II/381/05 z dnia 31.03.2005 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu
Uchwała Nr II/381/05 z dnia 31.03.2005 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu
Uchwała Nr II/383/05 z dnia 31.03.2005 w sprawie zatwierdzenia wniosków o współfinansowanie projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, w ramach schematu a działania 1.2. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
Uchwała Nr II/384/05 z dnia 31.03.2005 w sprawie zatwierdzenia wniosków o współfinansowanie projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, w ramach schematu a działania 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
Uchwała Nr II/385/5 z dnia 6.04.2005 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego w postępowaniu dotycz?cym zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego?
Uchwała Nr II/386/05 z dnia 13.04.2005 w sprawie zawarcia umowy z Gmin? Choczewo dotycz?cej pomocy finansowej na realizację zadania ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1430G Biebrowo-Kurowo-Przebędowo?
Uchwała Nr II/387/05 13.04.2005 w sprawie zawarcia umowy z Gmin? Szemud dotycz?cej pomocy finansowej na realizację zadania ?Remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki odc. Kamień-Kielno?
Załącznik do Uchwały Nr II/388/05 z dnia 13.04.2005 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału
Uchwała Nr II/388/05 z dnia 13.04.2005 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału
Uchwała Nr II/389/05 z dnia 13.04.2005 w sprawie zatwierdzenia wniosków o współfinansowanie projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, w ramach schematu a działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
Uchwała Nr II/390/05 z dnia 13.04.2005 w sprawie zatwierdzenia wniosków o współfinansowanie projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, w ramach schematu a działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
Uchwała Nr II/392/05 z dnia 21.04.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotycz?cego zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zarz?dzania informacj? ?e-obieg? oraz transakcyjnego portalu ?e-powiat? w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego?
Uchwała Nr II/393/05 z dnia 21.04.2005 w sprawie upoważnienia Członków Zarz?du do reprezentowania Powiatu Wejherowskiego w realizacji projektu pn. ?Remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G Szemud - Karczemki, odcinek Kamień - Kielno? w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Uchwała Nr II/395/05 z dnia 29.04.2005 w sprawie o uchyleniu Uchwały Nr II/335/04 i uchwały II/336/05 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
Uchwała Nr II/396/05 z dnia 29.05.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu budowlanego w kwocie 2 590 000 z za realizację inwestycji
Uchwała Nr II/397/05 z dnia 29.04.2005 w sprawie zatwierdzenia propozycji udzielenia zamówienia i zawarcia umowy dotyczącej dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej dla budynku przychodni zdrowia przy ul. Łąkowej 1 w Redzie
Uchwała Nr II/399/05 z dnia 29.04.2005 w sprawie odrzucenia ofert czę?ciowych złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego? oraz zatwierdzenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty
Uchwała Nr II/403/05 z dnia 06.05.2005 w sprawie zawarcia porozumienia z Salezjańskim Liceum Ogólnokształc?cym w Rumi, dotycz?cego wspólnej realizacji oraz obsługi ?EURO-STYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia ?redniego w roku szkolnym 2005/2006?
Uchwała Nr II/404/05 z dnia 06.05.2005 w sprawie zawarcia porozumienia z Prywatnym Liceum Ogólnokształc?cycm w Redzie, dotycz?cego wspólnej realizacji oraz obsługi ?EURO-STYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia ?redniego w roku szkolnym 2005/2006?
Uchwała Nr II/405/05 z dnia 06.05.2005 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wejherowski do wspólnej realizacji oraz obsługi ?EURO-STYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia ?redniego w roku szkolnym 2005/2006?
Uchwała Nr II/406/05 z dnia 06.05.2005 w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu? Modernizacja drogi nr 1318 G ł?cz?cej Gminę Łęczyce z drog? krajow? nr 6 w Powiecie Wejherowskim
Uchwała Nr II/407/05 z dnia 06.05.2005 w sprawie powołania biegłych w postępowaniu dotycz?cym zamówienia publicznego na opracowanie Kompleksowego Systemu Wspomagania Zarz?dzania Urzędem w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego?
Uchwała Nr II/408/05 z dnia 13.05.2005 w sprawie zatwierdzenia Projektu ?EURO-STYPENDIUM. Wsparcie młodzieży ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia ?redniego w roku szkolnym 2005/2006? oraz wniosku aplikacyjnego na jego dofinansowanie
Uchwała Nr II/409/05 z dnia 13.05.2005 w sprawie zatwierdzenia Projektu ?EURO-STYPENDIUM. Wsparcie studentów Powiatu Wejherowskiego w dostępie do wykształcenia wyższego w roku akademickim 2005/2006? oraz wniosku aplikacyjnego na jego dofinansowanie
Uchwała Nr II/410/05 z dnia 13.05.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi nr 1318G łączącej gminę Łęczyce z drogą krajową nr 6 w Powiecie Wejherowskim
Uchwała Nr II/411/05 z dnia 13.05.2005 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wejherowie
Uchwała Nr II/412/05 z dnia 13.05.2005 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
Uchwała Nr II/413/05 z dnia 13.05.2005 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
Uchwała Nr II/414/05 z dnia 13.05.2005 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg na terenie miasta Rumi do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr II/459/05 z dnia 04.08.2005 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Kompleksowego Systemu Wspomagania Zarządzania Urzędem w ramach realizacji projektu "E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego"
Uchwała Nr II/415/05 z dnia 19.05.2005 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Wejherowskiego do komisji konkursowej na dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie
Uchwała Nr II/416/05 z dnia 19.05.2005 w sprawie oddalenia protestu wniesionego w postępowaniu dotycz?cym zamówienia publicznego na opracowanie Kompleksowego Systemu Wspomagania Zarz?dzania Urzędem w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego?
Uchwała Nr II/418/05 z dnia 24.05.2005 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Wejherowie
Uchwała Nr II/419/05 z dnia 24.05.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Wejherowskiemu
Uchwała Nr II/420/05 z dnia 24.05.2005 w sprawie zatwierdzenia wniosków o współfinansowanie projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, w ramach schematu a działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
Uchwała Nr II/421/05 z dnia 24.05.2005 w sprawie zatwierdzenia wniosków o współfinansowanie projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, w ramach schematu a działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
Uchwała Nr II/424/05 z dnia 02.06.2005 w sprawie zawarcia umowy z Gmin? Luzino dotycz?cej pomocy finansowej na realizację na drodze powiatowej Nr 1451G Kniewo ? DK6 ? Luzino - Łebno następuj?cych zadań: 1. ?powierzchniowe utrwalenie nawierzchni odc. Wyszecino ? gr. Gminy? 2. ?poszerzenie nawierzchni odc. Kębłowo ? DK6
Uchwała Nr II/423/05 z dnia 02.06.2005 w sprawie zawarcia umowy z Gmin? Łęczyce dotycz?cej pomocy finansowej na realizację następuj?cych zadań na drogach powiatowych: 1. ?powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi nr 1420G Godętowo ? Nawcz ? Tłuczewo na odc. Godętowo - Rozłazino? 2. ?ułożenie dywanika bitumicznego w m. Wysokie w ci?gu drogi nr 1457G Chrzanowo ? Wysokie - Kaczkowo ?
Uchwała Nr II/426/05 z dnia 02.06.2005 w sprawie zawarcia umowy z Gmin? Wejherowo dotycz?cej pomocy finansowej na realizację zadania ?Remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1449G Orle - Bolszewo?
Uchwała Nr II/427/05 z dnia 02.06.2005 w sprawie zawarcia umowy z Gmin? Choczewo dotycz?cej pomocy finansowej na realizację zadania ?Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1306G Ulinia ? Sasino ? Choczewo poprzez powierzchniowe utrwalenie odc. Choczewko - Choczewo?
Uchwała Nr II/428/05 z dnia 02.06.2005 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie
Uchwała Nr II/429/05 z dnia 09.06.2005 w sprawie zawarcia porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego dotyczącego udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie
Uchwała Nr II/430/05 z dnia 14.06.2005 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego w postępowaniu dotycz?cym zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na trenie powiatu wejherowskiego?
Uchwała Nr II/432/05 z dnia 17.06.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Pankowi do reprezentowania Powiatu na Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o.
Uchwała Nr II/433/05 z dnia 17.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zbędnych telefonów komórkowych
Uchwała Nr II/434/05 z dnia 17.06.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu bankowego w kwocie 1 230 000 zł na remonty dróg
Uchwała Nr II/435/05 z dnia 17.06.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotycz?cego zamówienia publicznego na wykonanie remontu ? odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G Szemud ? Karczemki, odcinek Kamień Kielno a długo?ci 1,553 km
Uchwała Nr II/436/05 z dnia 17.06.2005 w sprawie modyfikacji treści SIWZ dotyczącej zamówienia publicznego na modernizację drogi nr 1318G łączącej Gminę Łęczyce z droga krajową nr 6 w Powiecie Wejherowskim
Uchwała Nr II/437/05 z dnia 17.06.2005 w sprawie rozstrzygnięcia protestu złożonego przez Skanska SA w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi powiatowej nr 10233 (nowy numer 1431G) Linia Niepoczołowice ? Kamienica Królewska km 3+515,00-8+134,60
Uchwała Nr II/438/05 z dnia 29.06.2005 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie
Uchwała Nr II/439/05 z dnia 29.06.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja budowy drogi powiatowej Linia ? Niepoczołowice ? Kamienica Królewska
Uchwała Nr II/443/05 z dnia 29.06.2005 w sprawie modyfikacji tresci SIWZ dotyczącej zamówienia publicznego na modernizację drogi nr 1318G łączącej gminę Łęczyce z drogą krajową nr 6 w Powiecie Wejherowskim
Uchwała Nr II/444/05 z dnia 29.06.2005 w sprawie modyfikacji tre?ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotycz?cego zamówienia publicznego na budowę drogi powiatowej nr 10233 (nowy numer 1431G) Linia ? Niepoczołowice ? Kamienica Królewska km 3+515,00-8+134,60
Uchwała Nr II/445/05 z dnia 07.07.2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr II/446/05 z dnia 07.07.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół powiatowych
Uchwała Nr II/447/05 z dnia 07.07.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu powiatu wykonywanego przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz prowadzenie obsługi kasowej
Uchwała Nr II/448/05 z dnia 14.07.2005 w sprawie zawarcia Porozumienia Nr 1 do umowy użyczenia Nr 2/2002 z dnia 24.10.2002 r
Uchwała Nr II/449/05 z dnia 14.07.2005 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego?
Uchwała Nr II/450/05 z dnia 21.07.2005 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg na terenie miasta Reda do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr II/451/05 z dnia 21.07.2005 w sprawie oddalenia protestu wniesionego w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 1318G łączącej gminę Łęczyce z drogą krajową nr 6
Uchwała Nr II/452/05 z dnia 21.07.2005 w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu bankowego w kwocie 1 230 000 zł na remonty dróg
Uchwała Nr II/453/05 z dnia 21.07.2005 w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi powiatowej nr 10233 (nowy nr 1431G) Linia ? Niepoczołowice ? Kamienica Królewska
Uchwała Nr II/454/05 z dnia 28.07.2005 w sprawie przyjęcia regulaminu gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wejherowie
Załącznik do uchwały Nr II/454/05 z dnia 28.07.2005 w sprawie przyjęcia regulaminu gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wejherowie
Uchwała Nr II/456/05 z dnia 28.07.2005 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu bankowego w kwocie 2 590 002 zł na realizację inwestycji
Uchwała Nr II/457/05 z dnia 28.07.2005 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacj? budowy drogi powiatowej Linia ? Niepoczołowice ? Kamienica Królewska
Uchwała Nr II/458/05 z dnia 28.07.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacj? budowy drogi powiatowej Linia ? Niepoczołowice ? Kamienica Królewska
Uchwała Nr II/460/05 z dnia 11.08.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Merlenie Mehring
Uchwała Nr II/461/05 z dnia 11.08.2005 w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu powiatu wykonywanego przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz prowadzenie obsługi kasowej
Uchwała Nr II/462/05 z dnia 11.08.2005 w sprawie wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi nr 1318G łączącej gminę Łęczyce z drogą krajową nr 6 w Powiecie Wejherowskim
Uchwała Nr II/463/05 z dnia 18.08.2005 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg na terenie gminy Szemud do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr II/464/05 z dnia 18.08.2005 w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na modernizację drogi nr 1318G łączącej gminę Łęczyce z drogą krajową nr 6 w Powiecie Wejherowskim
Uchwała Nr II/465/05 z dnia 18.08.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do budynków przychodni zdrowia w Wejherowie, Redzie i Rumi oraz budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie
Uchwała Nr II/467/05 z dnia 25.08.2005 w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy drogi powiatowej Linia - Niepoczołowice - Kamienica Królewska
Uchwała Nr II/468/05 z dnia 25.08.2005 w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu-odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki, odcinek Kamień-Kielno na długości 1,553 km
Uchwała Nr II/469/05 z dnia 25.08.2005 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg na terenie powiatu wejherowskiego do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr II/470/05 z dnia 25.08.2005 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg na terenie powiatu lęborskiego do kategorii dróg powiatowych oraz opinii o pozbawieniu dróg na terenie powiatu lęborskiego kategorii dróg powiatowych
Uchwała Nr II/472/05 z dnia 25.08.2005 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg na terenie powiatu wejherowskiego do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr II/474/05 z dnia 01.09.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wi?ż?cych i podpisywania dokumentów w ramach projektów Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (2004 - 2006) Działanie 1.2 sch. A ? ?4JOB ? program aktywizacji młodzieży? i działanie 1.3 sch. A ? ? 4JOB ? wsparcie osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy?
Uchwała Nr II/477/05 z dnia 09.09.2005 w sprawie sposobu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości
Uchwała Nr II/479/05 z dnia 14.09.2005 w sprawie rozstrzygnięcia protestu złożonego przez ComputerLand oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie obiegu elektronicznego dokumentów i zarz?dzania informacj? ?e-obieg? oraz transakcyjnego portalu ?e-powiat? w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego?
Uchwała Nr II/480/05 z dnia 15.09.2005 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu ?Modernizacja drogi nr 1318G Ł?cz?cej Gminę Łęczyce z drog? krajow? nr 6 w Powiecie Wejherowskim?
Uchwała Nr II/481/05 z dnia 22.09.2005 w sprawie przyjęcia przez Powiat Wejherowski pomocy finansowej od Gminy Wejherowo z przeznaczeniem dla Muzeum Pi?miennictwa i Muzyki Kaszubsko ? Pomorskiej w Wejherowie
Uchwała Nr II/482/05 z dnia 22.09.2005 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg na terenie powiatu lęborskiego do kategorii powiatowych
Uchwała Nr II/483/05 z dnia 22.09.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotycz?cego zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zarz?dzania informacj? ?e-obieg? oraz transakcyjnego portalu ?e-powiat? w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego?
Uchwała Nr II/484/05 z dnia 29.09.2005 w sprawie wniosku o nabycie mienia Skarbu Państwa na własność powiatu
Uchwała Nr II/485/05 z dnia 29.09.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie
Uchwała Nr II/486/05 z dnia 29.09.2005 w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku dotyczącego przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji
Uchwała Nr II/491/05 z dnia 29.09.2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego stanowiącego własność Powiatu Wejherowskiego
Uchwała Zarządu Nr II/493/05 z dnia 06.10.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Markowi Pankowi do reprezentowani Powiatu na Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
Uchwała Zarz?du Nr II/492/05 z dnia 06.10.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenie postępowania dotycz?cego zamówienia publicznego na modernizację lokalnej sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego?
Uchwała Zarządu Nr II/494/05 z dnia 13.10.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
Uchwała Zarz?du Nr II/495/05 z dnia 13.10.2005 w sprawie powołania zespołu zarz?dzaj?cego Projektem ?Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo ? rekreacyjnej na terenie szkół Powiatu Wejherowskiego?
Uchwała Zarządu Nr II/498/05 z dnia 21.10.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie
Uchwała Zarz?du Nr II/500/05 z dnia 27.10.2005 w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu ?Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim?
Uchwała Zarządu Nr II/501/05 z dnia 27.10.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii cieplnej do budynków przychodni zdrowia w Wejherowie i w Rumi oraz budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie
Uchwała Zarządu Nr II/502/05 z dnia 27.10.2005 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego Policji
Uchwała Zarządu Nr II/504/05 z dnia 03.11.2005 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż zbędnych telefonów komórkowych
Uchwała Zarz?du Nr II/505/05 z dnia 03.11.2005 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wejherowski do współrealizacji projektu: ?Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo ? rekreacyjnej szkół?
Uchwała Zarządu Nr II/506/05 z dnia 03.11.2005 w sprawie zatwierdzenia propozycji udzielenia zamówienia i zawarcia umowy dotyczącej dostawy energii elektrycznej do budynków przychodni zdrowia w Wejherowie, Redzie i Rumi oraz budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie
Uchwała Zarządu Nr II/510/05 z dnia 10.11.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
Uchwała Zarządu Nr II/511/05 z dnia 22.11.2005 w sprawie zmiany projektu programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie
Uchwała Zarządu Nr II/512/05 z dnia 22.11.2005 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zdrowia, Opieki i Wychowania
Uchwała Zarz?du Nr II/513/05 z dnia 22.11.2005 w sprawie zatwierdzenia projektu ?Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo ? rekreacyjnej szkół? oraz wniosku aplikacyjnego na jego dofinansowanie
Uchwała Zarządu Nr II/514/05 z dnia 22.11.2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Zarządu Nr II/515/05 z dnia 22.11.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Ewie Rogowskiej
Uchwała Zarządu Nr II/516/05 z dnia 22.11.2005 w sprawie zatwierdzenia porozumienia Nr 4 do umowy dzierżawy Nr 22/2003 z dnia 28.03.2003 r. dotyczącego zakresu pac remontowych i modernizacji wykonywanych przez dzierżawcę oraz sposobu ich finansowania
Uchwała Zarz?du Nr II/518/05 z dnia 22.11.2005 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej projektu ?Wiedza i umiejętno?ci ? drog? do nowoczesnej i sprawnej administracji samorz?dowej? realizowanego przez Zwi?zek Powiatów Polskich oraz Wyższ? Szkołę Biznesu ? National Louis University w Nowym S?czu
Uchwała Zarz?du Nr II/519/05 z dnia 25.11.2005 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację lokalnej sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego?
Uchwała Zarządu Nr II/520/05 z dnia 1.12.2005 w sprawie przekazania drewna opałowego Gminie Łęczyce
Uchwała Zarządu Nr II/521/05 z dnia 1.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na używanie pomieszczeń przez Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
Uchwała Zarządu Nr II/522/05 z dnia 1.12.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wody i odprowadzenie ścieków do budynków przychodni zdrowia w Wejherowie, Redzie i Rumi oraz budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie
Uchwała Nr II/525/05 z dnia 02.12.2005 w sprawie zlecenia realizacji debat publicznych na temat przyszłości Unii Europejskiej szkołom ponadgimnazjalnym prowadzonym przez Powiat Wejherowski
Uchwała Nr II/526/05 z dnia 02.12.2005 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Wejherowie
Uchwała Nr II/529/05 z dnia 15.12.2005 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia, dotyczącego ustalenia zasad, na jakich Panaceum Sp. z o. o. w Rumi dokona rozbudowy budynku przychodni zdrowia przy ul. katowickiej w Rumi - stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego
Uchwała Nr II/530/05 z dnia 15.12.2005 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa panu Markowi Pankowi do reprezentowania Powiatu na Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
Uchwała Nr II/532/05 z dnia 15.12.2005 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania informacją "e-obieg" oraz transakcyjnego portalu "e-powiat" w ramach realizacji projektu "E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego"
Uchwała Nr II/533/05 z dnia 21.12.2005 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie
Uchwała Nr II/534/05 z dnia 21.12.2005 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego
Uchwała Nr II/535/05 z dnia 29.12.2005 w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Miasta Rumia dotyczącego przekazania środków na zakup materiałów budowlanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

Powiadom znajomego