W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2003 rok

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Wejherowskiego - 2003 rok

Nr uchwały z dnia uchwała w sprawie data wejscia w życie
II/18/3  7.01.2003  powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielienie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie procedury uproszczonej na budowę drogi powiatowej Nr 10101 Osetnik - Sasino dofonansowaną z programu SAPARD z dniem podjęcia 
II/19/03 14.01.2003 wyrażenia zgody na użyczenie, na czas nieokreślony, lokalu mieszkalnego na rzecz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rumi  z dniem podjęcia 
II/20/03 14.01.2003 wykluczenia Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz firmy POLGEOL S.A. z postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na opracowanie programu ochrony środowiska powiatu wejherowskiego i gmin powiatu na lata 2003 - 2011 wraz z planem gospodarki odpadami powiatu wejherowskiego i gmin powiatu na lata 2003 - 2007 z dniem podjęcia 
II/21/03 14.01.2003 zawarcia porozumienia z Powiatem Helmstedt z dniem podjęcia 
II/22/03 23.01.2003 zatwierdzenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na opracowanie programu ochrony środowiska powiatu wejherowskiego i gmin powiatu na lata 2003 - 2011 wraz z planem gospodarki odpadami powiatu wejherowskiego i gmin powiatu na lata 2003 - 2007 z dniem podjęcia 
II/23/03 31.01.2003 zatwierdzenia dokumentacji przetargowej oraz otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie procedury uproszczonej na budowę drogi powiatowej  nr 10101 Osetnik ? Sasino dofinansowaną z programu SAPARD  z dniem podjęcia 
II/24/03 07.02.2003 powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  z dniem podjęcia 
II/25/03 07.02.2003 podpisania porozumienia z Gminą Choczewo dotyczącego  uspokojenia i organizacji ruchu w otoczeniu szkół przy drogach powiatowych z dniem podjęcia 
II/26/03 07.02.2003 podpisania porozumienia z Gminą Gniewino dotyczącego  uspokojenia i organizacji ruchu w otoczeniu szkół przy drogach powiatowych  z dniem podjęcia 
II/27/03 07.02.2003 podpisania porozumienia z Gminą Luzino dotyczącego  uspokojenia i organizacji ruchu w otoczeniu szkół przy drogach  powiatowych z dniem podjęcia 
II/28/03 07.02.2003 podpisania porozumienia z Gminą Miasta Redy dotyczącego uspokojenia i organizacji ruchu w otoczeniu szkół przy drogach powiatowych z dniem podjęcia 
II/29/03 07.02.2003 podpisania porozumienia z Gminą Miasta Rumia dotyczącego   uspokojenia i organizacji ruchu w otoczeniu szkół przy drogach powiatowych z dniem podjęcia 
II/30/03 07.02.2003 podpisania porozumienia z Gminą Miasta Wejherowa dotyczącego   uspokojenia i organizacji ruchu w otoczeniu szkół przy drogach  powiatowych  z dniem podjęcia 
II/31/03 13.02.2003 korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na IV Kwartał 2002 r.  z dniem podjęcia 
II/32/03 13.02.2003 harmonogramu dochodów i wydatków na I kwartał 2003 r.  z dniem podjęcia 
II/33/03 13.02.2003 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP \"Orzeł\" w Wejherowie  z dniem podjęcia z mocą od 17.02.2003 r.   
II/34/03 20.02.2003 ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu na rok 2003 oraz planu finansowego zadań zleconych z dniem podjęcia 
II/35/03 20.02.2003 wyrazżenia zgody na nieodpłatne przekazanie zestawu komputerowego Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie stanowiącego własność powiatu z dniem podjęcia 
II/36/3 3.03.2003 powołania Zespołu ds.. monitorowania strategii z dniem podjęcia 
II/37/3 3.03.2003 określenia wysokości dofinansowania do biletów miesięcznych za I półrocze 2003 roku na przejazdy środkami komunikacji dla młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu wejherowskiego uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych a pochodzących z rodzin wielodzietnych lub niepełnych z dniem podjęcia z mocą od 1.01.2003 r.  
II/38/3 3.03.2003 przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu z dniem podjęcia 
II/39/03 10.03.2003 powołania Rady Programowej ds. monitorowania procesu opracowywania ?Programu ochrony środowiska powiatu wejherowskiego i gmin powiatu na lata 2003-2011' wraz ?Planem gospodarki odpadami na terenie powiatu wejherowskiego i gmin powiatu na lata 2003-2007'. z dniem podjęcia 
II/40/03 10.03.2003 wyrażenia zgody na użyczenie, na czas nieokreślony, pomieszczeń w obiekcie Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22  z dniem podjęcia 
II/41/03 10.03.2003 zmiany budżetu powiatu na 2003 r. oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu  z dniem podjęcia 
II/42/03 13.03.2003 zatwierdzenia Raportu i Oceny Ofert sporządzonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie procedury uproszczonej, na budowę drogi powiatowej nr 10101 Osetnik ? Sasino dofinansowaną z programu SAPARD  z dniem podjęcia 
II/43/03 20.03.2003 podpisania porozumienia z Gminą Miasta Wejherowo dotyczącego uspokojenia i organizacji ruchu w otoczeniu szkół przy drogach powiatowych  z dniem podjęcia 
II/44/03 20.03.2003 podpisania porozumienia z Gminą Miasta Rumia  dotyczącego uspokojenia i organizacji ruchu w otoczeniu szkół przy drogach powiatowych  z dniem podjęcia 
II/45/03 21.03.2003 zmiany układu wykonawczego powiatu na 2003 r.  z dniem podjęcia 
II/46/03 21.03.2003 zmiany budżetu powiatu na 2003 r. oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu  z dniem podjęcia 
II/47/03 27.03.2003  zatwierdzenia porozumienia dotyczącego udostępniania przez Stację Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie pomieszczeń w przychodni zdrowia w Rumi przy ul. Derdowskiego 24 z dniem podjęcia 
II/48/03 27.03.2003  harmonogramu dochodów i wydatków na II kwartał 2003 r.  z dniem podjęcia 
II/49/03 27.03.2003  powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP \"Orzeł\" w Wejherowie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
II/50/03 27.03.2003  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach  z dniem podjęcia 
II/51/3  7.04.2003  zmiany regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/oświatowej placówki publicznej prowadzonej przez Powiat Wejherowski  z dniem podjęcia 
II/52/3  7.04.2003  zmiany budżetu powiatu na 2003 r. oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu  z dniem podjęcia 
II/53/3  7.04.2003  wniosku o nabycie mienia Skarbu Państwa na własność powiatu  z dniem podjęcia 
II/54/03 24.04.2003 zmiany przeznaczenia dotacji celowej na domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze z dniem podjęcia 
II/55/03 24.04.2003 zmiany uchwały dotyczącej powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP \"Orzeł\" w Wejherowie  z dniem podjęcia 
II/56/03 24.04.2003 powołania komicji przetargowej i ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego, położonej w Wejherowie przy ul. Sobieskiego z dniem podjęcia 
II/57/03 25.04.2003 zminy układu wykonawczego budżetu powiatu na 2003 r. oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu z dniem podjęcia 
II/58/03 25.04.2003 zmiany budżetu powiatu na 2003 r.  z dniem podjęcia 
II/59/3 9.05.2003 wyrazenia zgody na oddanie w najem, na czas nieokreślony, pomieszczeń w obiekcie Specjalnego Ośrodaka Szkolno ? Wychowawczego Nr 1 w Wejherowie   z dniem podjęcia 
II/60/3 9.05.2003 wyrazenia zgody na oddanie w najem, na czas nieokreślony, pomieszczeń w obiekcie Specjalnego Ośrodaka Szkolno ? Wychowawczego Nr 1 w Wejherowie   z dniem podjęcia 

Powiadom znajomego