W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2004 rok

Uchwały - 2004 rok
Uchwała Nr II/239/04 z dnia 16.06.2004 w sprawie zatwierdzenia wniosków o finansowanie projektów pomocniczych Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, w ramach działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży "Zawodowy start - euroabsolwenci na lokalnym rynku pracy" oraz działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia "Program powiatu na lokalny rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych (SPO RZL)
Uchwała Nr II/253/04 z dnia 02.07.2004 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na III kwartał 2004 roku
Uchwała Nr II/274/04 z dnia 17.08.2004 w sprawie podjęcia czynności związanych z realizacją projektu Szkolnego Ośrodka Kariery w ZSP nr 1 w Rumi
Uchwała Nr II/254/04 z dnia 09.07.2004 w sprawie przyjęcia programu aktywizacji sportu i promocji zdrowia w Powiecie Wejherowskim
Uchwała Nr II/256/04 z dnia 09.07.2004 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Powiecie Wejherowskim
Uchwała Nr II/247/04 z dnia 01.07.2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/257/04
Uchwała Nr II/255/04 z dnia 09.07.2004 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pracownikom Starostwa Powiatowego zbędnych telefonów za cenę wnioskowaną przez Komisję Likwidacyjną
Uchwała Nr II/308/04 z dnia 28.10.2004 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do podpisania umowy spółki Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Uchwała Nr II/309/04 z dnia 28.10.2004 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotycz?cego zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego?
Uchwała Nr II/217/04 z dnia 29.04.2004 w sprawie zawarcia umowy o współpracy w ramach usługi ubezpieczeniowej pomiędzy Powiatem Wejherowskim a brokerem ubezpieczeniowym ?Medic-Eurobrokers?
Uchwała Nr II/163/4 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8.01.2004 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2004 roku
Uchwała Nr II/164/4 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8.01.2004r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu
Uchwała Nr II/165/4 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8.01.2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr II/166/4 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8.01.2004r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego, położonej w Wejherowie przy ul. Fenikowskiego
Uchwała Nr II/167/4 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8.01.2004r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przyszpitalnego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
Uchwała Nr II/168/04 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 23.01.2004r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na I kwartał 2004 r.
Uchwała Nr II/169/04 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 23.01.2004r. w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego dotyczącej określenia regulaminu przeprowadzania konkursu na dyrektora szkoły / oświatowej placówki publicznej prowadzonej przez Powiat Wejherowski
Uchwała Nr II/170/04 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 23.01.2004 w sprawie upoważnienia pana Janusza Nowaka do prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych oraz postanowień w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawach wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
Uchwała Nr II/171/04 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia 23.01.2004 w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę pomieszczenia wydzierżawionego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ?MEDICON? Sp. z o.o. prowadzonego przez lek. med. Jolantę Łazińsk?-Rymszę
Uchwała Nr II/172/04 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia 29.01.2004 w sprawie upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do podejmowania czynno?ci zwi?zanych z realizacj? programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ?Wyrównywanie różnic między regionami?
Uchwała Nr II/173/04 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29.01.2004 dotycząca uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zawarcia porozumienia na temat udostępniania przez Powiat Tczewski miejsc pobytu w ponadgminnych domach pomocy społecznej dla osób skierowanych z terenu powiatu wejherowskiego
Uchwała Nr II/174/04 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29.01.2004 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie
Uchwała Nr II/175/04 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 10.02.2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 rok oraz planu finansowego zadań zleconych
Uchwała Nr II/176/04 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 10.02.2004 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na IV kwartał 2003 r.
Uchwała Nr II/177/04 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 10.02.2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania zestawu komputerowego stanowiącego własność Powiatu Wejherowskiego na rzecz Przedszkola Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Błogosławionej Alicji Kotowskiej ul. Bukowa 1 w Wejherowie
Uchwała Nr II/178/04 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 10.02.2004 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok
Uchwała Nr II/179/4 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8.03.2004 w sprawie określenia wysokości dofinansowania do biletów miesięcznych za styczeń, luty, marzec 2004 roku na przejazdy komunikacji dla młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu wejherowskiego uczęszczającej do szkół Ponadgimnazjalnych i wyższych dziennych a pochodzących z rodzin wielodzietnych lub niepełnych
Uchwała Nr II/180/4 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8.03.2004 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Przebendowskiego
Uchwała Nr II/181/4 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8.03.2004 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku
Uchwała Nr II/182/4 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8.03.2004 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach rozdziału oraz z rezerwy celowej
Uchwała Nr II/183/4 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia 8.03.2004 w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia projektu: ,,E-powiat ? budowa systemu załatwiania spraw i przekazywania informacji w jednostkach administracji oraz policji na terenie Powiatu Wejherowskiego?
Uchwała Nr II/184/4 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8.03.2004 w sprawie przekazywania środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego i zatwierdzenia umowy z pomiędzy Zarządem Powiatu Wejherowskiego a Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku
Uchwała Nr II/185/4 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia 8.03.2004 w sprawie zatwierdzenia umowy pomiędzy Zarz?dem Powiatu Wejherowskiego a Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku dotycz?cej przyst?pienia do realizacji projektu ?E-powiat?
Uchwała Nr II/186/04 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia 08.03.2004 w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia projektu: ?Budowa zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspomagania i obsługi działań ratowniczych na obszarze powiatu wejherowskiego?
Uchwała Nr II/187/04 Zarz?du Powiatu Wejherowskiego z dnia 15.03.2004 w sprawie zmiany nazwy projektu: ,,E-powiat ? budowa systemu załatwiania spraw i przekazywania informacji w jednostkach administracji oraz policji na terenie Powiatu Wejherowskiego?
Uchwała Nr II/188/04 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 17.03.2004 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Górze Pomorskiej 56
Uchwała Nr II/189/04 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 17.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę pomieszczenia wydzierżawionego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Redzie prowadzony przez lek. med. Jolantę Foltman
Uchwała Nr II/190/04 z dnia 24.03.2004 w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2004 r., przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału oraz z rezerwy celowej
Uchwała Nr II/191/04 z dnia 24.03.2004 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na II kwartał 2004 r.
Uchwała Nr II/192/04 z dnia 26.03.2004 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie
Uchwała Nr II/193/04 z dnia 01.04.2004 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału
Uchwała Nr II/194/04 z dnia 15.04.2004 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału
Uchwała Nr II/195/04 z dnia 21.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Miasto Rumia projektu: "E - powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego"
Uchwała Nr II/196/04 z dnia 21.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Miasto Reda projektu: "E - powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego"
Uchwała Nr II/197/04 z dnia 21.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Miasto Wejherowo projektu: "E - powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego"
Uchwała Nr II/198/04 z dnia 21.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Wejherowo projektu: "E - powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego"
Uchwała Nr II/199/04 z dnia 21.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Choczewo projektu: "E - powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego"
Uchwała Nr II/200/04 z dnia 21.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Gniewino projektu: "E - powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego"
Uchwała Nr II/201/04 z dnia 21.04.2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania krzeseł składanych typu Domino mix BT stanowiących własność Powiatu Wejherowskiego
Uchwała Nr II/202/04 z dnia 21.04.2004 w sprawie upoważnienia Dyrektorów Szkół do zawarcia umów dotyczących organizowania teoretycznej nauki dla uczniów oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski
Uchwała Nr II/203/04 z dnia 21.04.2004 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Wejherowskiego do Stowarzyszenia "Pomorskie Biuro Regionalne w Brukseli"
Uchwała Nr II/204/04 z dnia 21.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie
Uchwała Nr II/205/04 z dnia 21.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Miasto Rumia projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim"
Uchwała Nr II/206/04 z dnia 29.04.2004 w sprawie zaopiniowania projektu ?Programu ochrony ?rodowiska dla miasta Rumi na lata 2004 ? 2011?
Uchwała Nr II/207/04 z dnia 29.04.2004 w sprawie zaopiniowania projektu ?Planu gospodarki odpadami miasta Rumi na lata 2004 ? 2011?
Uchwała Nr II/208/04 z dnia 29.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia do umowy dzierżawy Nr 11/2003 z dnia 21.03.2003 r., dotyczącego zakresu prac remontowych i modernizacyjnych wykonywanych przez dzierżawcę oraz sposobu ich finansowania
Uchwała Nr II/209/04 z dnia 29.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Linia projektu: "E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego"
Uchwała Nr II/210/04 z dnia 29.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Szemud projektu: "E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego"
Uchwała Nr II/211/04 z dnia 29.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Łęczyce projektu: "E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego"
Uchwała Nr II/212/04 z dnia 29.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Choczewo projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim"
Uchwała Nr II/213/04 z dnia 29.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Wejherowo projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim"
Uchwała Nr II/214/04 z dnia 29.04.2004 w sprawie korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków za I kwartał 2004 r.
Uchwała Nr II/215/04 z dnia 29.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Luzino projektu: "E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego"
Uchwała Nr II/216/04 z dnia 29.04.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Łęczyce projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim"
Uchwała Nr II/218/04 z dnia 30.04.2004 w sprawie powołania zespołu zarz?dzaj?cego projektem ?Budowa Aktywizacji Sportu i Promocji Zdrowia? w Powiecie Wejherowskim
Uchwała Nr II/219/04 z dnia 30.04.2004 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 r. oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu
Uchwała Nr II/220/04 z dnia 06.05.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Luzino projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim"
Uchwała Nr II/221/04 z dnia 06.05.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Miasto Wejherowo projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim"
Uchwała Nr II/222/04 z dnia 06.05.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Gniewino projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim"
Uchwała Nr II/223/04 z dnia 06.05.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Linia projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim"
Uchwała Nr II/224/04 z dnia 06.05.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Miasto Reda projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim"
Uchwała Nr II/225/04 z dnia 06.05.2004 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji przez Powiat Wejherowski i Gminę Szemud projektu: "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim"
Uchwała Nr II/226/04 z dnia 06.05.2004 o zmianie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia projektu: "E-powiat - budowa systemu załatwiania spraw i przekazywania informacji w jednostkach administracji oraz policji na terenie Powiatu Wejherowskiego"
Uchwała Nr II/227/04 z dnia 13.05.2004 w sprawie upoważnienia Starosty Wejherowskiego do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego wyceny nieruchomości niezabudowanych
Uchwała Nr II/228/04 z dnia 13.05.2004 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ?Siódemka? z Rumi samochodu marki VW T-4 KOMBI 2,5 TDI nr rejestracyjny GWE P 100 stanowi?cego własno?ć Powiatu Wejherowskiego
Uchwała Nr II/229/04 z dnia 20.05.2004 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Opolskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków za jego pobyt
Uchwała Nr II/230/04 z dnia 20.05.2004 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi
Uchwała Nr II/231/04 z dnia 20.05.2004 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi
Uchwała Nr II/232/04 z dnia 20.05.2004 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi
Uchwała Nr II/233/04 z dnia 26.05.2004 w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę pomieszczenia wydzierżawionego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Redzie prowadzony przez lek. med. Jolantę Foltman
Uchwała Nr II/234/04 z dnia 03.06.2004 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału
Uchwała Nr II/235/04 z dnia 03.06.2004 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu na inwestycje i remonty, w kwocie 1 079 650 zł, dla szkół i placówek oświatowych oraz Starostwa Powiatowego
Uchwała Nr II/236/04 z dnia 03.06.2004 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu
Uchwała Nr II/237/04 z dnia 16.06.2004 w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Gdynia dot. umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków za jego pobyt
Uchwała Nr II/238/04 z dnia 16.06.2004 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przyszpitalnego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
Uchwała Nr II/240/04 z dnia 22.06.2004 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 r. oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału
Uchwała Nr II/243/04 z dnia 01.07.2004 w sprawie zaopiniowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla gminy Luzino na lata 2004-2011"
Uchwała Nr II/248/04 z dnia 01.07.2004 w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Gdynia dot. umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków za jego pobyt
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/240/04
Uchwała Nr II/249/04 z dnia 01.07.2004 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
Uchwała Nr II/250/04 z dnia 01.07.2004 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg na terenie gminy Choczewo do kategorii dróg gminnych
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/251/04
Uchwała Nr II/251/04 z dnia 02.07.2004 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 r. oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału
Uchwała Nr II/252/04 z dnia 02.07.2004 w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2004 r.
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/252/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/253/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/262/04
Uchwała Nr II/257/04 z dnia 09.07.2004 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału
Uchwała Nr II/258/04 z dnia 09.07.2004 w sprawie występowania o przyznanie dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Uchwała Nr II/259/04 z dnia 09.07.2004 dotyczy upoważnienia Członków Zarządu do reprezentowania Powiatu Wejherowskiego w sprawie występowania o przyznanie dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Uchwała Nr II/260/04 z dnia 09.07.2004 dotyczy upoważnienia Członków Zarządu do reprezentowania Powiatu Wejherowskiego w sprawie występowania o przyznanie dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Uchwała Nr II/261/04 z dnia 15.07.2004 w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu na inwestycje i remonty, w kwocie 1 079 650 zł, dla szkół i placówek oświatowych oraz Starostwa Powiatowego w Wejherowie
Uchwała Nr II/262/04 z dnia 22.07.2004 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału
Uchwała Nr II/263/4 z dnia 4.08.2004 w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę pomieszczenia wydzierżawionego przez Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej ?MEDIKON? Sp. z o.o. prowadzonego przez lek. med.. Jolantę Łozińsk? ? Rymszę
Uchwała Nr II/264/4 z dnia 4.08.2004 dotyczy upoważnienia Członków Zarządu do reprezentowania Powiatu Wejherowskiego w sprawie występowania o przyznanie dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Uchwała Nr II/265/4 z dnia 4.08.2004 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie
Uchwała Nr II/267/4 z dnia 4.08.2004 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu
Uchwała Nr II/268/4 z dnia 4.08.2004 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg na terenie miasta Reda do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr II/269/4 z dnia 4.08.2004 w sprawie podpisania umowy z Wójtem Gminy Łęczyce dotyczącej realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pod nazwą " Modernizacja drogi Nr 1318G łączącej Gminę Łęczyce z drogą krajową Nr 6 w Powiecie Wejherowskim
Uchwała Nr II/272/04 z dnia 17.08.2004 w sprawie podjęcia czynności związanych z realizacją projektu Szkolnego Ośrodka Kariery w ZSP nr 4 w Wejherowie
Uchwała Nr II/273/04 z dnia 17.08.2004 w sprawie podjęcia czynności związanych z realizacją projektu Szkolnego Ośrodka Kariery w ZSP nr 2 w Rumi
Uchwała Nr II/275/04 z dnia 17.08.2004 w sprawie podjęcia czynności związanych z realizacją projektu Szkolnego Ośrodka Kariery w ZSP nr 2 w Wejherowie
Uchwała Nr II/276/04 z dnia 17.08.2004 w sprawie podjęcia czynności związanych z realizacją projektu Szkolnego Ośrodka Kariery w ZSP nr 3 w Wejherowie
Uchwała Nr II/277/04 z dnia 17.08.2004 w sprawie podjęcia czynności związanych z realizacją projektu Szkolnego Ośrodka Kariery w ZSP w Redzie
Uchwała Nr II/279/04 z dnia 25.08.2004 w sprawie przesunięcia środków finansowych określonych w uchwale Rady Powiatu Wejherowskiego dotyczącej zadań, na które przeznacza się środki PFRON
Uchwała Nr II/280/04 z dnia 25.08.2004 dotyczy upoważnienia Członków Zarządu do reprezentowania Powiatu Wejherowskiego w sprawie występowania o przyznanie dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Uchwała Nr II/281/04 z dnia 25.08.2004 dotyczy upoważnienia Członków Zarządu do reprezentowania Powiatu Wejherowskiego w sprawie występowania o przyznanie dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/289/04
Uchwała Nr II/289/04 z dnia 02.09.2004 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozddziału
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/175/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/168/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/214/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/219/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/232/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/234/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/194/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/193/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/191/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/190/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/182/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/178/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/176/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/241/04
Uchwała Nr II/241/04 z dnia 01.07.2004 w sprawie zaopiniowania projektu "Program ochrony środowiska dla gminy Wejherowo na lata 2004-2011"
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/242/04
Uchwała Nr II/244/04 z dnia 01.07.2004 w sprawie zaopiniowania projektu "Program ochrony środowiska dla gminy Luzino na lata 2004-2011"
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/244/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/245/04
Uchwała Nr II/245/04 z dnia 01.07.2004 w sprawie zaopiniowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla gminy Szemud na lata 2004-2011"
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/246/04
Uchwała Nr II/246/04 z dnia 01.07.2004 w sprawie zaopiniowania projektu "Program ochrony środowiska dla gminy Szemud na lata 2004-2011"
Uchwała Nr II/270/4 z dnia 5.08.2004 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 r.
Uchwała Nr II/271/4 z dnia 5.08.2004 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 r. oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu
Uchwała Nr II/278/04 z dnia 25.08.2004 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze
Uchwała Nr II/282/04 z dnia 26.08.2004 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 r.
Uchwała Nr II/242/04 z dnia 01.07.2004 w sprawie zaopiniowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla gminy Wejherowo na lata 2004-2011"
Załącznik do Uchwały Nr II/310/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/243/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/270/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/271/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/278/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/282/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/283/04
Uchwała Nr II/283/04 z dnia 02.09.2004 w sprawie zaopiniowania projektu planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Łęczyce na lata 2004 ? 2011
Uchwała Nr II/284/04 z dnia 02.09.2004 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony ?rodowiska dla Gminy Łęczyce na lata 2004 ? 2011
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/284/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/285/04
Uchwała Nr II/285/04 z dnia 02.09.2004 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Linia na lata 2004 - 2011
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/286/04
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/287/04
Uchwała Nr II/287/04 z dnia 02.09.2004 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wejherowa na lata 2004 - 2011
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/288/04
Uchwała Nr II/288/04 z dnia 02.09.2004 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony ?rodowiska dla Miasta Wejherowa na lata 2004 ? 2011
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/290/04
Uchwała Nr II/290/04 z dnia 09.09.2004 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału oraz z rezerwy celowej
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/292/04
Uchwała Nr II/292/04 z dnia 24.09.2004 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 r. oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału
Uchwała Nr II/293/04 z dnia 24.09.2004 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 r.
Uchwała Nr II/294/04 z dnia 30.09.2004 w sprawie powołania dyrektora Muzeum Pi?miennictwa i Muzyki Kaszubsko ? Pomorskiej w Wejherowie
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/295/04
Uchwała Nr II/295/04 z dnia 30.09.2004 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 r., przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału oraz z rezerwy celowej
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/293/04
Uchwała Nr II/297/04 z dnia 30.09.2004 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia projektu: "E-powiat - budowa systemu załatwiania spraw i przekazywania informacji w jednostkach administracji oraz policji na terenie Powiatu Wejherowskiego"
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego nr II/298/04
Uchwała Nr II/298/04 z dnia 07.10.2004 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2004 rok
Uchwała Nr II/286/04 z dnia 02.09.2004 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony ?rodowiska dla Gminy Linia na lata 2004 ? 2011
Uchwała Nr II/296/04 z dnia 30.09.2004 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do podpisania umowy kredytowej z Kaszubskim Bankiem Spółdzielczym w Wejherowie
Uchwała Nr II/291/04 z dnia 09.09.2004 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg na terenie gminy Szemud do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr II/299/04 z dnia 07.10.2004 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wejherowski do obsługi Stypendium Wyrównywania Szans Edukacyjnych Uczniów
Uchwała Nr II/300/04 z dnia 14.10.2004 w sprawie akceptacji sposobu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej należącego do powiatu
Uchwała Nr II/301/04 z dnia 14.10.2004 w sprawie zatwierdzenia Projektu ?Program Stypendialny Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Powiecie Wejherowskim oraz wniosków aplikacyjnych na jego finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała Nr II/302/04 z dnia 14.10.2004 w sprawie zawarcia porozumienia z Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Rumi dotyczącego wspólnej realizacji oraz obsługi Stypendium Wyrównywania Szans Edukacyjnych Uczniów w Powiecie Wejherowskim
Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/303/04
Uchwała Nr II/303/04 z dnia 14.10.2004 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 r. oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału
Załączniki do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/304/04
Uchwała Nr II/304/04 z dnia 14.10.2004 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na IV kwartał 2004 roku
Załącznik do Uchwały Nr II/305/04
Uchwała Nr II/305/04 z dnia 21.10.2004 w sprawie zaopiniowania projektu ?Planu gospodarki odpadami dla gminy Gniewino na lata 2004-2011?
Załącznik do Uchwały Nr II/306/04
Uchwała Nr II/306/04 z dnia 21.10.2004 w sprawie zaopiniowania projektu ?Programu ochrony ?rodowiska dla gminy Gniewino na lata 2004 ? 2011?
Uchwała Nr II/307/04 z dnia 21.10.2004 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie adaptacji I piętra budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie na Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. 3 Maj 2
Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego Nr II/266/04
Uchwała Nr II/266/4 z dnia 4.08.2004 w sprawie korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków za II kwartał 2004 r
Uchwała Nr II/310/04 z dnia 29.10.2004 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 r.
Załącznik do Uchwały Nr II/311/04
Uchwała Nr II/311/04 z dnia 29.10.2004 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 r., przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału oraz z rezerwy celowej
Uchwała Nr II/314/04 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wniosku o nabycie mienia Skarbu Państwa na własność powiatu
Objaśnienia do Uchwały Nr II/315/04
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/315/04
Załącznik nr 1a do Uchwały Nr II/315/04
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/315/04
Uchwała Nr II/315/04 z dnia 12.11.2004 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu wejherowskiego na rok 2005 oraz przedstawienia go Radzie Powiatu
Uchwała Nr II/316/04 z dnia 12.11.2004 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg na terenie miasta Rumia do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr II/317/04 z dnia 18.11.2004 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Rumi
Uchwała Nr II/318/04 z dnia 18.11.2004 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Rumi
Uchwała Nr II/319/04 z dnia 18.11.2004 w sprawie zmiany uchwały Zarz

Powiadom znajomego