W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2001 rok

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Wejherowskiego - 2001 rok

Lp

Nr uchwały

Z dnia

Uchwała w sprawie

Data wejścia w życie

1

150/-229/01 4.01.01 akceptacji wniosku RZP 2234 o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzenia Wyszczególnienia Istotnych Warunków Zamówienia i ustalenia składu komisji przetargowej - przetarg na dostawę materiałów biurowych z dniem podjęcia

2

151/-228/01 4.01.01 przekazania mienia ruchomego stanowiącego własność powiatu - drukarki dla OSW Nr 2 w Wejherowie z dniem podjęcia

3

152/-227/01 11.01.01 akceptacji wniosku RZP 2262 o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzenia Wyszczególnienia Istotnych Warunków Zamówienia i ustalenia składu komisji przetargowej - przetarg na dostawę środków czystości z dniem podjęcia

4

153/-226/01 11.01.01 zlecenia zarządzania - administrowania nieruchomością zabudowaną, położoną w Wejherowie przy ul. Kopernika 4, stanowiącą własność Powiatu Wejherowskiego z dniem podjęcia

5

154/-225/01 11.01.01 akceptacji wniosku Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustalenia składu komisji przetargowej - dot. wykonania remontu cząstkowego dróg powiatowych przy użyciu mieszanek mineralno - asfaltowych na gorąco na terenie powiatu wejherowskiego z dniem podjęcia

6

155/-224/01 18.01.01 zawarcia z Zarządem Miasta Reda porozumienia, dot. współpracy w zakresie promocji zdrowia w ramach Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Naczyń Wejkadr - Nie czekaj na zawał - poznaj swoje serce z dniem podjęcia

7

156/-223/01 18.01.01 zmiany Uchwły Nr 43/99 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 8 lipca 1999 roku z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 23.02.2000 r.

8

157/-222/01 18.01.01 harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na I kwartał 2001 r. z dniem podjęcia

9

158/-221/01 18.01.01 odpłatnego przekazania mienia ruchomego stanowiącego własność powiatu - zestaw komputerowego dla Urzędu Gminy Szemud z dniem podjęcia

10

159/-220/01 25.01.01 zawarcia porozumienia z powiatami województwa pomorskiego na temat zwrotu kosztów pobytu dzieci przyjmowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez powiat wejherowski pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki a zamieszkałych poza terenem powiatu wejhrowskiego z dniem podjęcia

11

160/-219/01 25.01.01 zatwierdzenia zmiany w regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku z dniem podjęcia

12

161/-218/01 25.01.01 zatwierdzenia wyniku postępowania i czynności komisji przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie z dniem podpisania

13

162/-217/01 25.01.01 listu intencyjnego pomiędzy Zarządem Powiatu Wejherowskiego a Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Wejherowie oraz listu intencyjnego pomiędzy Zarządem Powiatu Wejherowskiego i Zarządem Miasta Wejherowa z dniem podjęcia

14

163/-216/01 25.01.01 zatwierdzenia wyniku postępowania i czynności komisji przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych z dniem podpisania

15

164/-215/01 25.01.01 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Zasadniczej Rzemiosł Różnych w Redzie z dniem podjęcia, z mocą od 1.01.2001 r.

16

165/-214/01 9.02.01 wskazania i oddelegowania stałego przedstawiciela organu prowadzącego do pracy w komisjach kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia

17

166/-213/01 9.02.01 zatwierdzenia wyniku postępowania i czynności komisji przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków czystości dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie z dniem podpisania

18

167/-212/01 9.02.01 zawarcia z Zarządem Gminy Wejherowo porozumienia, dot. współpracy w zakresie promocji zdrowia w ramach Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Naczyń Wejkard - Nie czekaj na zawał - poznaj swoje serce z dniem podjęcia

19

398/19/01 9.02.01 akceptacji wniosku RZP 2299 o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę - dot. zakupu serwera dla Wydziału Geodezji z dniem podjęcia

20

169/-210/01 15.02.01 zatwierdzenia i wprowadzenia Regulaminu Postępowania w sprawach o Udzielenie Zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie i Jednostki Organizacyjne Powiatu Wejherowskiego z dniem podpisania

21

170/-209/01 15.02.01 akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzenia Wyszczególnienia Warunków Zamówienia i ustalenia składu komisji przetargowej - dot. zakupu samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wejherowie z dniem podjęcia

22

171/-208/01 22.02.01 akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzenia Wyszczególnienia Warunków Zamówienia i ustalenia składu komisji przetargowej - przetarg na opracowanie projektu budowlanego modernizacji II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie z dniem podjęcia

23

172/-207/01 15.03.01 odwołania Dyrektora powiatowej jednostki organizacyjnej - Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego \"Dziadka\" w Rumi - pani Ewa Krasny z dniem podjęcia

24

173/-206/01 15.03.01 powołania Dyrektora powiatowej jednostki organizacyjnej - Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego \"Dziadka\" w Rumi - pani Elżbieta Myć - Szopińska z dniem podjęcia

25

174/-205/01 15.03.01 zatwierdzenia wyniku postępowania i czynności komisji przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup samochodu klasy Volkswagen transpotrer kombi dla starostwa powiatowego w Wejherowie z dniem podpisania

26

175/-204/01 15.03.01 usytuowania tablicy reklamowo - informacyjnej firmy \"Pro sport\" s.c. w Wejherowie na nieruchomości położonej w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 z dniem podjęcia

27

176/-203/01 15.03.01 zatwierdzenia wyniku postępowania i czynnośvci komisji przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego modernizacji drugiego piętra budynku Starostwa Powiatowego z dniem podpisania

28

177/-202/01 15.03.01 wyznaczenia przedstawiciela Zarządu w pracach komisji przetargowej dot. przetargu nieograniczonego na remont - odnowę drogi powiatowej nr 10204 Rumia - Łężyce - Gdynia na odcinku długości 1.000 m z dniem podjęcia

29

178/-201/01   N U M E R   A N U L O W A N O  

30

179/-200/01 15.03.01 określenia wysokości dofinansowania w I kwartale 2001 roku do biletów miesięcznych na przejazdy środkami komunikacji dla młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu wejherowskiego uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych a pochodzących z rodzin wielodzietnych lub niepełnych z dniem podjęcia z mocą od 01.01.01 r.

31

180/-199/01 21.03.01 akceptacji wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzenia Wyszczególnienia Istotnych Warunków Zamówienia i ustalenia składu komisji przetargowej z dniem podjęcia

32

181/-198/01 21.03.01 ustalenia układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 2001 oraz planu finansowego zadań zleconych z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2001

33

182/-197/01 22.03.01 wyrażenia zgody na wynajęcie przez ZSO Nr 1 w Rumi  dla OPEC w Gdyni pomieszczenia na węzeł cieplny  

34

183/-196/01 29.03.01 zmiany Uchwały Nr 411/32/01 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 21.03.2001 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 2001 oraz planu finansowego zadań zleconych z dniem podjęcia

Powiadom znajomego