W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2007 rok

 

Uchwała Nr III/154/07 z dnia 05.12.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Uchwała Nr III/153/07 z dnia 05.12.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Uchwała Nr III/152/07 z dnia 05.12.2007 sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Uchwała Nr III/150/07 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Uchwała Nr III/149/07 z dnia 29.11.2007 w sprawie przesunięcia środków finansowych

Uchwała Nr III/148/07 z dnia 29.11.2007 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z instalacj? zasilania awaryjnego w ramach projektu ?Zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim?

Uchwała Nr III/147/07 z dnia 29.11.2007 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznych w Wejherowie

Uchwała Nr III/146/07 z dnia 29.11.2007 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Palcówek O?wiatowo ? Wychowawczych w Wejherowie

Uchwała Nr III/144/07 z dnia 20.11.2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela minowanego

Uchwała Nr III/142/07 z dnia 20.11.2007 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z instalacją zasilania awaryjnego w ramach projektu "Zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim"

Uchwała Nr III/141/07 z dnia 20.11.2007 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, projektorów i instalacji sieci LAN w ramach projektu "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim"

Uchwała Nr III/140/07 z dnia 20.11.2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowi?zków Dyrektora Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej załogi ORP ?Orzeł? w Wejherowie

Uchwała Nr III/137/07 z dnia 09.11.2007 w sprawie o zmianie uchwały Zarządu Powiatu Wejherowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego

Uchwała Nr III/136/07 z dnia 09.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie

Uchwała Nr III/133/07 z dnia 26.10.2007 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi

Uchwała Nr III/132/07 z dnia 25.10.2007 w sprawie rozpatrzenia wniosku o unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie im. Bohaterskiej Załogi ORP �Orzeł� w Wejherowie

Uchwała Nr III/131/07 Z dnia 26.10.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wejherowie

Uchwała Nr III/128/07 Z dnia 26.10.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu łączności, zestawów alarmowania, systemu monitorującego oraz oprogramowania operacyjnego i zarządzania kryzysowego

Uchwała Nr III/127/07 Z dnia 25.10.2007 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie

Uchwała Nr III/126/07 Z dnia 25.10.2007 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie

Uchwała Nr III/124/07 Z dnia 17.10.2007 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Drogowego dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku

Uchwała Nr III/123/07 z dnia 17.10.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, projektorów i instalacji sieci LAN

Uchwała Nr III/122/07 Z dnia 17.10.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę wraz z instalacją zasilania awaryjnego

Uchwała Nr III/121/07 Z dnia 17.10.2007 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu archiwizacji danych, skanerów i infomatów

Uchwała Nr III/120/07 Z dnia 17.10.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie

Uchwała Nr III/119/07 Z dnia 10.10.2007 w sprawie odwołania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie

Uchwała Nr III/117/07 Z dnia 10.10.2007 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oraz instalację LAN na potrzeby ?Zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim?

Uchwała Nr III/116/07 Z dnia 10.10.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP ?Orzeł? w Wejherowie

Uchwała Nr III/115/07 Z dnia 04.10.2007 w sprawie zmiany programu naprawczego Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego ?Dziadka? w Rumi

Uchwała Nr III/112/07 Z dnia 27.09.2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowi?zków dyrektora Muzeum Pi?miennictwa i Muzyki Kaszubsko ? Pomorskiej w Wejherowie

Uchwała Nr III/111/07 Z dnia 27.09.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę systemu archiwizacji danych, skanerów i infomatów

Uchwała Nr III/108/07 Z dnia 27.09.2007 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie gminy Łęczyce do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr III/109/07 Z dnia 27.09.2007 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Miasta Rumia do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr III/107/07 z dnia 27.09.2007 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie gminy Gniewino do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr III/106/07 Z dnia 27.09.2007 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie gminy Luzino do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr III/105/07 Z dnia 27.09.2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Przebendowskiego 1

Uchwała Nr III/104/07 Z dnia 18.09.2007 o zmianie uchwały w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

Uchwała Nr III/103/07 Z dnia 18.09.2007 w sprawie zatwierdzenia aneksów do porozumień dotycz?cych wspólnej realizacji projektu: ?E-powiat ? rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego?.

Uchwała Nr III/102/07 z dnia 13.09.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Muzeum Pi?miennictwa i Muzyki Kaszubsko ? Pomorskiej w Wejherowie

Uchwała Nr III/101/07 z dnia 06.09.2007 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia i sprzętu sportowego

Uchwała Nr III/100/07 z dnia 06.09.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, projektorów i instalacji sieci LAN w ramach projektu "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim"

Uchwała Nr III/98/07 z dnia 06.09.2007 w sprawie zaopiniowania projektu ?Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawieraj?cych azbest z terenu Gminy Linia na lata 2007 ? 2008?

Uchwała Nr III/97/07 z dnia 06.09.2007 w sprawie powołania komisji do kontroli i odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr III/96/07 z dnia 30.08.2007 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2007 r. dla Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo ? Wychowawczych w Wejherowie oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznych w Wejherowie

Uchwała Nr III/93/07 z dnia 29.08.2007 w sprawie pełnienia obowi?zków Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznych w Wejherowie

Uchwała Nr III/92/07 z dnia 24.08.2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie

Uchwała Nr III/91/07 z dnia 21.08.2007 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie

Uchwała Nr III/90/07 z dnia 21.08.2007 w sprawie zaopiniowania projektu ?Planu gospodarki odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010?

Uchwała Nr III/88/07 z dnia 02.08.2007 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

Uchwała Nr III/85/07 z dnia 27.07.2007 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytów bankowych

Uchwała Nr III/84/07 z dnia 27.07.2007 w sprawie konkursu na dyrektora Muzeum Pi?miennictwa i Muzyki Kaszubsko ? Pomorskiej w Wejherowie

Uchwała nr III/83/07 z dnia 19.07.2007 w sprawie zgody złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji

Uchwała nr III/81/07 z dnia 12.07.2007 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Wejherowo dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadania na drodze powiatowej

Uchwała nr III/80/07 z dnia 12.07.2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr III/79/07 z dnia 12.07.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

Uchwała nr III/78/07 z dnia 12.07.2007 w sprawie wystawienia weksla na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu ?Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo ? rekreacyjnej szkół? ze ?rodków Mechanizmu Finansowego EOG

Uchwała nr III/77/07 z dnia 12.07.2007 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wejherowskiego

Uchwała nr III/75/07 z dnia 27.06.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotycz?cego zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby ?Zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim?

Uchwała nr III/72/07 z dnia 13.06.2007 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Uchwała nr III/71/07 z dnia 13.06.2007 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego

 Uchwała nr III/70/ z dnia w sprawie zawarcia umowy z Gminą Wejherowo dotyczącej przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych

Uchwała nr III/67/07 z dnia 31.05.2007 w sprawie udzielenia zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dotycz?cej realizacji projektu pn.: ?Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim?

Uchwała nr III/66/07 z dnia 31.05.2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Uchwała nr III/65/07 z dnia 31.05.2007 w sprawie przesunięcia środków finansowych

Uchwała nr III/64/07 z dnia 18.05.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na udzielenie kredytów bankowych

Uchwała nr III/63/07 z dnia 18.05.2007 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Łęczyce dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych

Uchwała Nr III/61/07 z dnia 27.04.2007 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Szemud dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych

Uchwała Nr III/60/07 z dnia 27.04.2007 w sprawie udzielenia zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dotycz?cej koncepcji realizacji projektu pn: ?Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim?

Uchwała Nr III/59/07 z dnia 27.04.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Uchwała Nr III/58/07 z dnia 27.04.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Wejherowskiego

Uchwała Nr III/55/07 z dnia 18.04.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę drukarek, skanerów i urządzenia wielofunkcyjnego

Uchwała Nr III/54/07 z dnia 18.04.2007 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Choczewo dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadania na drodze powiatowej

Uchwała Nr III/52/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach

Uchwała Nr III/53/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie zawarcia umowy z Gmina Luzino dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych

Uchwała Nr III/51/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie ustalenia na 2007 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz organizacji doradztwa metodyczno-zawodowego, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia dla nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wejherowskiego

Uchwała Nr III/50/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Sportu

Uchwała Nr III/49/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie zawarcia umowy z Gmina Linia dotyczącej pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych

Uchwała Nr III/47/07 z dnia 05.04.2007 w sprawie konkursu dotycz?cego opracowania elementów koncepcji realizacji projektu pn.: ?Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim?

Uchwała Nr III/46/07 z dnia 30.03.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na budowę i rozbudowę infrastruktury sportowej

Uchwała Nr III/44/07 z dnia 29.03.2007 w sprawie powołania zespołu Zarz?dzaj?cego Projektem ?Promocja Zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo ? rekreacyjnej szkół?

Uchwała Nr III/42/07 z dnia 29.03.2007 w sprawie wniosku o nabycie mienia Skarbu Państwa na własność powiatu

Uchwała Nr III/36/07 z dnia 15.03.2007 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Wejherowskiego do Stowarzyszenia Turystycznego ?Ziemia Wejherowska?

Uchwała Nr III/35/07 z dnia 01.03.2007 w sprawie likwidacji środków trwałych i wyposażenia jednostek organizacyjnych Powiatu Wejherowskiego

Uchwała Nr III/34/07 z dnia 01.03.2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

Załącznik nr 1 Uchwała Nr III/34/07 z dnia 01.03.2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

Załącznik nr 3 Uchwała Nr III/34/07 z dnia 01.03.2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

Załącznik nr 2 Uchwała Nr III/34/07 z dnia 01.03.2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

Uchwała Nr III/33/07 z dnia 01.03.2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Przebendowskich 1

Uchwała Nr III/32/07 z dnia 01.03.2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego ?Dziadka? w Rumi

Uchwała Nr III/31/07 z dnia 01.03.2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu dziecka Nr 1 w Górze

Uchwała Nr III/30/07 z dnia 01.03.2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku

Uchwała Nr III/27/07 z dnia 14.02.2007 w sprawie współfinansowania opracowania Metropolitalnego Memorandum Informacyjnego w ramach Bałtyckiego Metropolitarnego Forum Gospodarczego 2007

Uchwała Nr III/26/07 z dnia 31.01.2007 w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania strategii

Uchwała Nr III/25/07 z dnia 18.01.2007 w sprawie darowania instrumentu muzycznego

Uchwała Nr III/24/07 z dnia 18.01.2007 w sprawie przyjęcia planu remontów dróg powiatowych zamiejskich na rok 2007

Uchwała Nr III/23/07 z dnia 11.01.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego

Uchwała Nr III/22/07 z dnia 11.01.2007 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Uchwała Nr III/21/07 z dnia 04.01.2007 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólno dostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego

Powiadom znajomego