Brak treści artykułu

Załączniki:

Pytanie do SIWZ - 24-02-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytanie do SIWZ - 21-02-2020 - UWAGA! Zmiana terminu składania ofert
Pytanie do SIWZ - 12-02-2020
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załacznik nr 5 - zakres zamówienia
Załącznik nr 10 - projekt umowy
załączniki do edycji
Załącnik nr 4 - Projket budowlany
Załącznik nr 4 - pozwolneienie na budowę
Załącznik nr 4 - przedmiary
Załącznik nr 4 - projekty wykonawcze
Załącznik nr 4 - STWiOR
Załacznik nr 4 - PW SSP+DSO