W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2000 rok

 

Sesja XI - 17.01.2000  

XI/122/2000 - Uchwała w sprawie wstąpienia Zygmunta Tredera na miejsce radnego Zenona Bieleninika w związku z wygaśnięciem mandatu

XI/123/2000 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/99 z dnia 29 stycznia 1999 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zmienionej Uchwałą Nr IX/99/99

XI/124/2000 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/98 z dnia 12 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Komisji Organizacyjno - Prawnej

XI/125/2000 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III 26/99 z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie powiołania Komisji Budzetu i Finansów 

XI/126/2000 - Uchwała w sprawie zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa praw do mienia nieruchomego położonego w Bożympolu Małym

XI/127/2000 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr X/120/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia buzetu Powiatu na 2000 rok

 


 

 

Sesja XII - 24.03.2000

XII/128/2000 - Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego do kategorii dróg powiatowych

XII/129/2000 - Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego

XII/130/2000 - Uchwała w sprawie ustanowienia tytułu \" Honorowy Obywatel Powiatu Wejherowskiego \" oraz przyjęcia Regulaminu jego nadania

XII/131/2000 - Uchwała w sprawie ustanowienia medalu \"Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego\" oraz przyjęcia Regulaminu jego przyznania

XII/132/2000 - Uchwała w sprawie o zmianie Uchwały Nr IV/37/99 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 02 marca 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu

XII/133/2000 - Uchwała w sprawie o zmianie Uchwały Nr IV/38/99 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 02 marca 1999r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

XII/134/2000 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2000 

XII/135/2000 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2000

XII/136/2000 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/114/99 z dnia 16 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych

XII/137/2000 - Uchwała w sprawie utworzenia 3-letniego Technikum Ogrodniczego dla Niesłyszących i Niedosłyszących na podbudowie Szkoły Zasadniczej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących i Niedosłyszących w Wejherowie

XII/138/2000 - Uchwała w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej zawód technik ekonomista na podbudowie programowej Liceum Ogólnokształcącego 

XII/139/2000 - Uchwała w sprawie utowrzenia Liceum Handlowego dla dorosłych w zawodzie technik handlowiec na podbudowie programowej Szkoły Zasadniczej kierunek sprzedawca 

XII/140/2000 - Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorów Szkół oraz Ośrodków Szkolno-Wychowawczych do powołania przewodniczących komisji ds. przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i przygotowania zawodowego

XII/141/2000 - Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Rady Powiatu

 


 

 

Sesja XIII - 18.04.2000

XIII/142/2000 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wejherowskiego za 1999 r.

XIII/143/2000 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

XIII/144/2000 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego wstępnych czynności związanych z przekształceniami prywatyzacyjnymi samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Weherowie

XIII/145/2000 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przygotowań programu z zakresu Promocji Zdrowia Wejkard 

XIII/146/2000 - Uchwała w sprawie ustalenia odpłatności i ich wysokości za pobyt wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wejherowski

XIII/147/2000 - Uchwała w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Wejherowskiego

XIII/148/2000 - Uchwała w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w systemie wieczorowym w Rumi 

XIII/149/2000 - Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rumi

XIII/150/2000 - Uchwała w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w systemie wieczorowym w Redzie

XIII/151/2000 - Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Redzie 

XIII/152/2000 - Uchwała w sprawie zagospodarowania nieruchomości po zlikwidowanych Warsztatach Szkolnych w Zespole Szkół Samochodowych im. J. Wejhera w Wejherowie 

XIII/153/2000 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wejherowie

XIII/154/2000 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2000

XIII/155/2000 - Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Prorodzinnej i społecznej

 


 

 

Sesja XIV - 26.05.2000

XIV/156/2000 - Uchwała w sprawie powołania Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wejherowie

XIV/157/2000 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/68/99 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28,06,99 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych

XIV/158/2000 - Uchwała w sprawie zmiana uchwały w sprawie utworzenia wspólnego Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

XIV/159/2000 - Uchwała w sprawie zmiany Regionalnej Organizacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie

XIV/160/2000 - Uchwała w sprawie zawarcia z Gminą Miasta Wejherowa porozumienia dotyczącego wspólnego wykonywania zadań w zakresie prowadzenia przedszkola dla dzieci niesłyszących funkcjonującego w ramach OSW-2 w Wejherowie

XIV/161/2000 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2000

XIV/162/2000 - Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Redzie

XIV/163/2000 - Uchwała w sprawie powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rumi

XIV/164/2000 - Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora OSW-2 dla Niesłyszących w Wejherowie

XIV/165/2000 - Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Technicznego w Strzepczu 

XIV/166/2000 - Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wejherowie

 


 

 

Sesja XV - 30.06.2000

XV/167/2000 - Uchwała w sprawie nadania tytułu \"Honorowy Obywatel Powiatu Wejherowskiego\"

XV/168/2000 - Uchwała w sprawie zagospodarowania nieruchomości zabudowanych obiektami przychodni zdrowia

XV/169/2000 - Uchwała w sprawie określenia zasad wydzierżawiania ruchomego majątku trwałego ZOZ w Wejherowie

XV/170/2000 - Uchwała w sprawie ustalenia zasad i wysokości odpłatności za świadczone usługi przez Szkolne Schroniska Młodzieżowe prowadzone przez Powiat Wejherowski

XV/171/2000 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/114/99 z dnia 16 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych

XV/172/2000 - Uchwała w sprawie zaliczania dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego do kategorii dróg powiatowych

XV/173/2000 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2000

XV/174/2000 - Uchwała w sprawie zmiany trybu uchwalania budżetu Powiatu 

XV/175/2000 - Uchwała w sprawie nagrody dla Starosty Wejherowskiego

 


 

 

Sesja XVI - 25.08.2000

XVI/176/2000 - Uchwała w sprawie ustanowienia herbu i flagi powiatu wejherowskiego

XVI/177/2000 - Uchwała w sprawie przyjęcia programu rozwoju powiatu wejherowskiego zawartego w dokumencie \"Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego\"

XVI/178/2000 - Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. monitorowania strategii

XVI/179/2000 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu na rok 2000

XVI/180/2000 - Uchwała w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu wejherowskiego

XVI/181/2000 - Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

XVI/182/2000 - Uchwała w sprawie przeprowadzenia poszerzonego postępowania sprawującego w celu dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzurą tajne

XVI/183/2000 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi

XVI/184/2000 - Uchwała w sprawie zbycia w drodze darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego na rzecz Gminy Miasta Wejherowa

XVI/185/2000 - Uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wejherowskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Rumia

XVI/186/2000 - Uchwała w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych położonych

XVI/187/2000 - Uchwała w sprawie ustalenia odpłatności i ich wysokości za pobyt wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wejherowski

XVI/188/2000 - Uchwała w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wejherowie

XVI/189/2000 - Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania, kontrolowania wydatkowania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zlecone zadania z zakresu zadań publicznych zależących do powiatu 

XVI/190/2000 - Uchwała w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji dla podmiotów niepublicznych

 


 

 

Sesja XVII - 29.09.2000

XVII/191/2000 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2000

XVII/192/2000 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/114/99 z dnia 16 grudnia 1999r. W sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych

XVII/193/2000 - Uchwała w sprawie ustaleniaa wynagrodzenia Starosty

XVII/194/2000 - Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości

XVII/195/2000 - Uchwała w sprawie wyrażenia woli utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Wejherowie

XVII/196/2000 - Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Wejherowskiego

XVII/197/2000 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/132/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 24 marca 2000 r. zmieniającą uchwałę Nr IV/37/99 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu

 


 

 

Sesja XVIII - 27.10.2000

XVIII/198/2000 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2000

XVIII/199/2000 - Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wejherowskiego

XVIII/200/2000 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie majątku Zespołu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Wejherowie

XVIII/201/2000 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych 

XVIII/202/2000 - Uchwała w sprawie zmiany ujednolicającej nazwę Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie

 


 

 

Sesja XIX - 01.12.2000

XIX/203/2000 - Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

XIX/204/2000 - Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu upoważnienia do ustalania staży dla nauczycieli

XIX/205/2000 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu na rok 2000

XIX/206/2000 - Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie 

XIX/207/2000 - Uchwała w sprawie postawienia w stan likwidacji Powiatowego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Wejherowie

XIX/208/2000 - Uchwała w sprawie zbycia w drodze darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego na rzecz Gminy Choczewo

XIX/209/2000 - Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę zawartą z radną Powiatu Wejherowskiego Zofią Mikulską 

 


 

 

Sesja XX - 22.12.2000

XX/210/2000 - Uchwała w sprawie przydzielenia pomocy pieniężnej w formie bonów towarowych dla grupy pielęgniarek, położnych i techników radiologii

XX/211/2000 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2000 

XX/212/2000 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej 

 


 

Powiadom znajomego