W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2001 rok

 

 Sesja XXI - 26.01.2001

XXI/213/01 - Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego

XXI/214/01 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Powiatu Wejherowskiego, stanowiącej lokale w budynku położonym przy ul. Kopernika 4 w Wejherowie oraz ustalenia zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych znajdujących się w tym budynku 

XXI/215/01 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rumi

XXI/216/01 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Redzie 


 

Sesja XXII -02.03.2001

XXII/217/01 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2001 rok 

XXII/218/01 - Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych powiatu wejherowskiego oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych

XXII/219/01 - Uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz powiatu wejherowskiego nieruchomości stanowiącej własność gminy Szemud

XXII/220/01 - Uchwała w sprawie przekształcenia powiatowej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego - Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego \"Dziadka\" w Rumi, w całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą

XXII/221/01 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/212/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kntroli Komisji Rewizyjnej 


 

Sesja XXIII - 30.03.2001

XXIII/222/01 - Uchwała w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Wejherowie

XXIII/223/01 - Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wejherowie

XXIII/224/01 - Uchwała w sprawie dotycząca zmiany uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wejherowie

XXIII/225/01 - Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych powiatu wejherowskiego oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych

XXIII/226/01 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/212/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kntroli Komisji Rewizyjnej

XXIII/227/01 - Uchwała w sprawie zmiany budzetu powiatu na 2001 rok

 


 

 

Sesja XXV - 27.04.2001

XXV/228/01 - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu

XXV/229/01 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania i informacji Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

XXV/230/01 - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 

XXV/231/01 - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu

XXV/232/01 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu wejherowskiego za 2000 rok

XXV/233/01 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

XXV/234/01 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2001 rok

XXV/235/01 - Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wejherowie, dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Wejherowie oraz dyrektora Szkoły Zasadniczej Rzemiosł Różnych w Redzie

XXV/236/01 - Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wejherowskiego na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Wejherowa

XXV/237/01 - Uchwała w sprawie wydzierżawienia od Gminnej Spółdzielni \"Samopomoc Chłopska\" części nieruchomości niezabudowanej

XXV/238/01 - Uchwała w sprawie określenia wykazu radnych powiatu wejherowskiego, w stosunku do których należy przeprowadzić postępowanie sprawdzające w celu dostępu do informacji niejawnych


 

Sesja XXVI - 25.05.2001

XXVI/239/01 - Uchwała w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr XXI/214/01 z dnia 26 stycznia 2001 roku w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Kopernika 4 w Wejherowie

XXVI/240/01 - Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odłączenia Gminy Łęczyce z Powiatu Wejherowskiego

XXVI/241/01 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2001 rok 

XXVI/242/01 - Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu upoważnienia do powoływania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

XXVI/243/01 - Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi do ustalenia zasad i wysokości odpłatności za świadczone usługi przez Szkolne Schroniska Młodzieżowe prowadzone przez Powiat Wejherowski

XXVI/244/01 - Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu przyznania Nagrody Starosty \"Bursztynowy Gryf\"


 

Sesja XXVII - 29.06.2001

XXVII/245/01 - Uchwała w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

XXVII/246/01 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2001 rok

XXVII/247/01 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

XXVII/248/01 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie biegłych rzeczoznawców przez Komisję Rewizyjną do kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Wejherowie

XXVII/249/01 - Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Wejherowskiego, położonych na terenie miasta Wejherowa

XXVII/250/01 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości, będącej własnością Powiatu Wejherowskiego, stanowiącej lokale mieszkalne w budynku położonym przy ulicy Sobieskiego 342 w Wejherowie

XXVII/251/01 - Uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wejherowskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Linia 

XXVII/252/01 - Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o likwidację linii kolejowej Wejherowo-Garczegorze


 

Sesja XXVIII - 31.08.2001

XXVIII/253/01 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/125/2000 z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

XXVIII/254/01 - Uchwała w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej

XXVIII/255/01 - Uchwała w sprawie zlikwidowania samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wejherowie

XXVIII/256/01 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2001 rok

XXVIII/257/01 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości, będących własnością Powiatu Wejherowskiego

XXVIII/258/01 - Uchwała w sprawie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego

XXVIII/259/01 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości, będącej własnością Powiatu Wejherowskiego, położonej w Wejherowie przy ul. Fenikowskiego

XXVIII/260/01 - Uchwała w sprawie o wyrażeniu woli współdziałania Rady Powiatu Wejherowskiego z Radą Miejską w Redzie, Radą Miejską w Rumi, Sejmikiem Województwa Pomorskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w realizacji budowy \"Drogi Obwodowej\" w Redzie

XXVIII/261/01 - Uchwała w sprawie przejęcia nieodpłatnie w użytkowanie przez Powiat Wejherowski nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Rumia

XXVIII/262/01 - Uchwała w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wejherowskiego

XXVIII/263/01 - Uchwała w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty

XXVIII/264/01 - Uchwała w sprawie rozwiązania i zawarcia nowego porozumienia z Gminą Wejherowo dotyczącego powierzenia do prowadzenia przez Gminę Wejherowo zadań i kompetencji z zakresu zadań publicznych należących do powiatu

XXVIII/265/01 - Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

XXVIII/266/01 - Uchwała w sprawie zmiany regulaminu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły / placówki na terenie Powiatu Wejherowskiego

XXVIII/267/01 - Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Liceum Technicznego w Strzepczu


 

Sesja XXIX - 17.09.2001

XXIX/268/01 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2001 rok


 

Sesja XXX - 26.10.2001

XXX/269/01 - Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/54/99 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 maja 1999r. Zmienionej uchwała Nr XXVIII/266/01 z dnia 31 sierpnia 2001r. W sprawie regulaminu przeprowadzania konkursu na dyrektora szkoły/placówki oświatowej prowadzonej przez powiat wejherowski 

XXX/270/01 - Uchwała w sprawie wyników kontroli zlikwidowanego ZOZ w Wejherowie

XXX/271/01 - Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podjęcia działań zmierzających do realizacji zadań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym

XXX/272/01 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2001 rok

XXX/273/01 - Uchwała w sprawie wyrażenia woli na temat przejęcia odcinka czynnej linii kolejowej o znaczeniu lokalnym na trasie Kartuzy - Lębork na rzecz powiatu wejherowskiego

XXX/274/01 - Uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wejherowskiego dróg stanowiących własność Gminy Łęczyce

XXX/275/01 - Uchwała w sprawie szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów z opłat ponoszonych na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wejherowski

XXX/276/01 - Uchwała w sprawie utworzenia Liceum Technicznego w Bojanie

XXX/277/01 - Uchwała w sprawie określenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wejherowskim

XXX/278/01 - Uchwała w sprawie ustalania zasad udzielania, kontrolowania wydatkowania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania zlecone z zakresu zadań publicznych należących do powiatu

XXX/279/01 - Uchwała w sprawie zmiany Porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Rady Miejskiej Rumi z dnia 1 września 2000 roku w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Rumia

XXX/280/01 - Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

XXX/281/01 - Uchwała w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wejherowskiego 


 

Sesja XXXI - 30.11.2001

XXXI/282/01 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2001 rok

XXXI/283/01 - Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości, będącej własnością Powiatu Wejherowskiego, stanowiącej lokale w budynku położonym przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie

XXXI/284/01 - Uchwała w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

XXXI/285/01 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu

XXXI/286/01 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu


 

Sesja XXXII - 14.12.2001

XXXII/287/01 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2002 rok

XXXII/288/01 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/212/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej


 

Sesja XXXIII - 28.12.2001

XXXIII/289/01 - Uchwała w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Miasta Reda, Gminą Miasta Puck, Gminą Miasta Władysławowo, Gminą Miasta Hel, Gminą Miasta Jastarnia, Gminą Puck, Powiatem Puckim w celu realizacji inwestycji pn.\"Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 216 Reda-Władysławowo-Hel wraz z budową obwodnicy Miasta Reda w latach 2002-2006\"

XXXIII/290/01 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2001 rok

XXXIII/291/01 - Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty w roku 2002

XXXIII/292/01 - Uchwała w sprawie nawiązania współpracy z Powiatem Helmstedt

XXXIII/293/01 - Uchwała w sprawie wyrażenia woli przekazania Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie

XXXIII/294/01 - Uchwała w sprawie wyrażenia woli wspólnego prowadzenia Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przez Powiat Wejherowski i Województwo Pomorskie

XXXIII/295/01 - Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Jerzego Conradi z funkcji członka Zarządu Powiatu Wejherowskiego i zwolnienia z pełnienia obowiązków 

XXXIII/296/01 - Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim

XXXIII/297/01 - Uchwała w sprawie zaopiniowania minimalnego planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych w Kasie Chorych na 2001 r. dla powiatu wejherowskiego


  

Powiadom znajomego